Santo Serviço of Serviçio (1912 – 1913), deel 1.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht

Onderstaand verhaal (in drie delen) is gebaseerd op een artikel uit: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912.

Bron: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912 (via het IISG).

Bron: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912 (via het IISG).

 

 

Dit verhaal over het Port.Isr. Mannenkoor Santo Serviço is gebaseerd op een artikel uit: De Joodsche Prins (van 22 augustus 1912) met op het voorblad een prachtig portret van de directeur: Israël J. Olman. In het artikel op blz. 34 (het tijdschrift nummert door vanaf het eerste nummer), schrijft men dat de Joodse vereniging Santo Serviço een vereniging is waar de Portugees Israëlitische Gemeente met recht trots op kan zijn.

De vereniging bestaat: "......uit leden, krachtens de statuten van streng orthodoxe principes, die ieder, zooveel in zijn vermogens is, hun beste krachten wijden aan de verhooging van den eerdienst, heeft ij toestemming gekregen, na lange jaren van wachten, den dienst in den synagoge te helpen opluisteren op feestdagen en bijzondere Sabbathdagen."

Israël Olman wordt in het bijzonder genoemd en geroemd vanwege zijn prachtige composities. De vereniging mag dan ook met rede trots zijn op hun directeur. Wel heeft de vereniging net een gevoelig verlies heeft geleden. Hun dirigent B.D. Duque is namelijk onlangs benoemd tot voorzanger van de Port. Isr. Gemeente te Hamburg. Er is gelukkig een waardig opvolger gevonden en wel de heer Jacob Querido. Deze had al enige jaren gediend als hulpdirigent en had blijk gegeven van zijn vaardigheden als dirigent. Hij is per 19 augustus 1912 bij acclamatie benoemd.

Tijdens deze vergadering van de 19e sprak de voorzitter de heer David A. Aletrino. Hij herdacht onder andere het inmiddels 25-jarige bestaan van Santo Serviço.

Dit korte artikel besluit met: “Moge Santo Serviço, bekend door haar organisatie van goed slagende concerten, op het a.s. concert, waar o.a. een feestlied zal worden ten gehoore gebracht, getoonzet door den heer Isr. J. Olman, woorden van den Eerw. heer J. Cauveren, haar bekende roep handhaven.

Dat Santo bloeie tot heil van 't Portugeesch Jodendom."

Bron: Chazzanut Online.

Bron: Chazzanut Online.

 

(Aanvulling Frits: opvallend is hier het noemen van J. Cauveren. Of het hier gaat om het redactielid van De Joodsche Prins is niet zeker. Het bedoelde redactielid is Jonas Efraïm Cauveren. Er is nog een J. Cauveren en wel: Jacques Cauveren. Jacques Cauveren was onder andere operazanger. David A. Aletrino is de vader van de latere dirigent van Santo Serviçio, de veel te jong overleden Abraham Aletrino. De andere zoon, Jacques, zal een zeer gewaardeerd koorlid worden van Het Koor van de grote Synagoge onder leiding van Samuel Englander)

NAAR DEEL 2

All rights reserved

10 keer bekeken

No remarks

Add your reaction