De Zuigelingen-inrichting van Amsterdam (3)

Gebaseerd op een artikel in De Joodsche Prins van 17 oktober 1912, blz. 77, aangevuld met informatie uit andere bronnen!

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Plantage Middenlaan
Prentbriefkaart van de crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1932 (Bron: JHM) = Creche Plantage Middenlaan.

Prentbriefkaart van de crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1932 (Bron: JHM) = Creche Plantage Middenlaan.

 

 

Uitbreiding en verhuizing van de Zuigelingen Inrichting

Daar is vanzelfsprekend veel geld voor nodig. Kijkend naar de diverse artikelen in de pers, voornamelijk het NIW, lijkt het alsof de instelling in financiële problemen dreigt te komen. Helemaal zeker is dit niet, maar in 1923 verlaat de instelling de Rapenburgerstraat. Er staat een verhuizing op de rol en wel naar de Plantage Middenlaan 27. Helaas is dit pand nog niet gereed en moet er worden uitgeweken naar een alternatief pand. Op het laatste moment vindt men een tijdelijk tehuis aan de Nieuwe Keizersgracht 65. Na de verhuizing blijkt het nodige meubilair of stuk te zijn of ondeugdelijk. Er is daardoor een tekort aan van alles. In een kort artikel in het NIW van 20 juli 1923 staat dan ook een dringend verzoek. Gevraagd worden onder andere kinderstoeltjes, kinderbadjes en speelgoed. Geld om het zelf aan te schaffen is er misschien wel, maar aangezien er een verbouwing (van de Plantage Middenlaan 25) en nog een verhuizing aankomen, wil het bestuur alle grote uitgaven vermijden.

Prentbriefkaart van de crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1932 (Bron: JHM) = Creche Plantage Middenlaan

Prentbriefkaart van de crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1932 (Bron: JHM) = Creche Plantage Middenlaan

Heel lang zit men niet op nr. 25, een aantal jaren later is het definitieve adres: Plantage Middenlaan 31. In november1927 verschijnt plotseling het laatstgenoemde adres in een artikel in het NIW (van 25-11-1927). Opvallend genoeg wordt vier maanden later weer het huisadres 25 genoemd om even later weer nummer 31 te hanteren. Dit laatste zal een vergissing zijn geweest. Wat blijkt, is dat in september 1917 een 'vernummering' heeft plaatsgevonden. Nummer 25 wordt dan nummer 31.

Prentbriefkaart van de crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1932 (Bron: JHM) = Creche Plantage Middenlaan

Prentbriefkaart van de crèche aan de Plantage Middenlaan in Amsterdam, 1932 (Bron: JHM) = Creche Plantage Middenlaan

Mevrouw Pimentel

Hoe dan ook, uiteindelijk zal het adres Plantage Middenlaan 31 zijn. Daar zal het in 1932 ook haar 25 jarig jubileum vieren. Het NIW van 18-03-1932 wijdt daar een lang artikel aan. In het artikel een overzicht van de achtergrond en geschiedenis tot dan toe. Inmiddels is per september 1926 een nieuwe directrice benoemd en wel Mejuffrouw Henriëtte Pimentel. Ook op haar gezinskaart staat de omnummering vermeld. Zij woonde in eerste instantie op nr. 25 huis, maar dit wordt vanwege de al eerder gememoreerde omnummering 31 huis (dit staat ook vermeld op genoemde gezinskaart).

Henriëtte is ook tijdens de Tweede Wereldoorlog de directrice. Haar verhaal is verder te lezen bij: Joods Amsterdam.nl. Op 26 april 1943 wordt Henriëtte Pimentel gearresteerd en naar Westerbork overgebracht. In juli 1943 moet Henriëtte mee op transport naar Auschwitz waar ze op 17 september 1943 vermoord wordt.

Lees hoe het afliep: Het einde van de Crèche.

All rights reserved

50 keer bekeken