Wie zijn Colnot en Poons?

Twee korte biografieën

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Weesperbuurt en Plantage
Afbeelding uit een programma van de Plantage Schouwburg o.l.v. Colnot en Poons. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279

Afbeelding uit een programma van de Plantage Schouwburg o.l.v. Colnot en Poons. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279

 

Gustaaf Jacobus Martinus Colnot (22 maart 1863 – 16 mei 1951) heeft voor zover ik heb kunnen nagaan geen theaterachtergrond. Wel wordt hij op een enkele plaats cabaretier genoemd, maar ik heb daar geen enkel bewijs voor gevonden. Net als bijna alle jongemannen van zijn leeftijd wordt hij gekeurd voor de militie. Hij wordt vrijgesteld omdat hij ‘al in dienst is’, hij is tamboer (trommelslager). Uit het militieregister blijkt dat verder dat zijn vader ‘onbekend’ is. Gustaaf is geboren in Amsterdam, zijn moeder is Jacoba Adelia Colnot (25 februari 1841 – februari 1907), dochter van een Inspecteur van Politie. Haar vader is Jan Philip Colnot die op jonge leeftijd komt te overlijden in 1859 (na een smartelijk lijden). Jacob Adelia trouwt later met een zekere Abram Lodder (weduwnaar). Wanneer zij zijn getrouwd, is onbekend. Gustaaf Colnot trouwt met Maria Christina Hagemans (23 augustus 1863 – 13 april 1920) op 3 augustus 1887. Gustaaf is op dat moment werkzaam als wijnkopersknecht. Beide ‘verloofden’ geven te kennen dat zij ‘een kind erkennen’. Het gaat om Arnout Jacobus Gustaaf Hagemans (geboren op 26 januari 1887). Later krijgt het echtpaar nog een zoon, Karel Jacobus Marinus. Opvallend is dat het beroep van schouwburgdirecteur pas bij zijn tweede huwelijk in 1932 wordt genoemd. Gustaaf hertrouwt met de 39-jarige Antonia Gesina van der Velde op 19 oktober 1932. Gustaaf en zijn gezin zijn regelmatig verhuisd (zijn gezinskaart geeft 20 adressen). In de bevolkingsregisters wordt overigens een aantal keren vermeld dat hij werkzaam zou zijn als smid. Van en over hem is verder, voor en na zijn directeurschap, eigenlijk weinig bekend. Zijn zoon Arnout is veel bekender, dit blijkt uit de vele verwijzingen die ik vond. Arnout was kunstschilder en wordt gerekend tot de Bergense school.

Het personeel van de Plantage Schouwburg onder Colnot en Poons.

Het personeel van de Plantage Schouwburg onder Colnot en Poons.

Salomon Poons (22 augustus 1859 – 18 juni 1932) heeft een echt theaterprofiel. Hij was al voor 1900 bekend als operazanger, zo was hij lange tijd verbonden aan de Nederlandse en later aan de Hollandse Opera. Salomon is geboren in een echte Haagse familie. Voor zover bekend, is hij de enige die de trappen naar het podium heeft bestegen. Hij is ook de enige die naar Amsterdam is getrokken.

Op 17 januari 1889 trouwt Salomon met Elisabeth (Elise) van Biene (4 oktober 1864 – 2 april 1931). Elisabeth is toneelspeelster, in haar familie geen onbekend beroep. Haar vader Salomon bijvoorbeeld (geboren 8 maart 1813 te Rotterdam) was toneelspeler en theaterdirecteur. Na het overlijden van zijn vrouw Roosje (Rosette) van Izenburg hertrouwt hij met haar zes jaar jongere zuster Eva Izenburg. In het eerste huwelijk worden zes kinderen geboren, in het tweede huwelijk acht. Van deze laatste overlijden er drie op zeer jonge leeftijd (zij worden begraven op Zeeburg). Zonder al teveel op de familierelaties in te gaan, kan vermeld worden dat meerdere broers of zusters een carrière in de wereld van het theater of de muziek hadden, of waren getrouwd met iemand uit de culturele sector. Zie bijvoorbeeld deze NIEUWSBRIEF. Eén naam moet zeker worden genoemd en dat is die van haar oudere zuster Sophia of Sophie van Biene. Zij maakte furore in het Grand Théâtre van Abraham van Lier, het theater waar ook Elise enkele keren zou optreden.

Elise Poons – van Biene ( Lees hier haar levensverhaal! ) zou meerdere rollen in de Plantage Schouwburg krijgen. Meerdere in meer dan één betekenis. Elise stond namelijk bekend om haar ‘transformatie prestaties’. Transformatie toneel houdt in dat een acteur of actrice meerdere rollen in hetzelfde stuk op zich neemt en zich telkens moet verkleden.

Terug naar de inhoudsopgave

Ga naar verhaal 15

 

All rights reserved

243 keer bekeken

No remarks

Add your reaction