“Wie zich verheuge in de liederen”

Over: Hassemeigiem Besjieriem

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Tugelaweg
Hassemeigim Besjierim – bron: het NIW van 22-02-1932 (advertentie)

Hassemeigim Besjierim – bron: het NIW van 22-02-1932 (advertentie)

Met het koor van Mogein Dowied is Englander weer terug bij het zangonderwijs aan kinderen. Maar het koor van Mogein Dowied was niet zomaar een koor dat voor het plezier repeteerde en zo hier en daar zou optreden. Dat is al niet zo als in 1927 de vereniging ‘De Joodsche Zang- en Toneelvereniging’ wordt opgericht onder de naam: Hassemeigiem Besjieriem (HB), de voorloper van Mogein Dowied.

Hassemeigiem Besjieriem betekent: “Wie zich verheuge in de liederen”.

De voorzitter Ph. De Groot omschrift het doel van de vereniging als volgt: “het filantropisch streven der Vereniging, dat zich niet alleen uit in het lenigen van armoede, maar ook in het brengen van wat afwisseling in het leven van hen, die in gestichten verpleegd worden, die dan ook reeds vaak van zang en spel van de leden van Hassemeigim Besjierim genoten hebben”.   Bron: Het NIW van 04-01-1929.

Hassemeigim Besjierim – bron: NIW 22-01-1932

Hassemeigim Besjierim – bron: NIW 22-01-1932

Uit hetzelfde artikel blijkt dat de contributie ‘een luttele bijdrage is van 10 cents per week’. Inderdaad een luttel bedrag, maar het is duidelijk dat men rekening moet houden met de financiële positie van haar leden. Dat men er rekening mee houdt, blijkt wel uit een verslag van de eerste lustrumbijeenkomst. De contributie is dan verlaagd tot 25 cent per maand. In de woorden van de toenmalige voorzitter M. Mossel: “de druk der tijden doet zich ook hier gevoelen, schoon een contributie van 25 cent per maand voor velen geen bezwaar kan zijn als donateur toe te treden”. Bron: het NIW van 29-01-1932

Het eerste optreden dat ik ben tegengekomen was in De Joodsche Invalide. De dirigent is een verder onbekende D. Ricardo. Het koor heeft een bescheiden omvang van slechts een tiental jongens en meisjes (bron: het NIW van 24-02-1928).  Een jaar later heeft het koor een andere dirigent, het gaat om Emanuel Plukker (1899 – 1943), woonachtig aan de Tugelaweg 86 II.

Emanuel Plukker. Bron: Neerlands Jodendom. Officieel orgaan van den Bond van Joodsche Vereenigingen in Nederland etc. (IISG).

Emanuel Plukker. Bron: Neerlands Jodendom. Officieel orgaan van den Bond van Joodsche Vereenigingen in Nederland etc. (IISG).

Emanuel Plukker blijft verder altijd verbonden aan deze vereniging. Op zijn huisadres wordt aanvankelijk ook gerepeteerd. Later, zeker als het koor groter wordt, zoekt men een groter repetitielokaal. 

Zo wordt in 1931 al het adres Oude Schans 7 genoemd.  Maar ook het adres Tugelaweg 86 blijft in gebruik. Zo is er op dit adres eind 1931 een koorrepetitie voor de dames. Het is duidelijk dat men is aangewezen op privé adressen. Repeteren bij de dirigent aan huis of later bij de secretaris in de Nieuwe Amstelstraat, het is niet ideaal. Het zegt wel iets over de mogelijkheden van de vereniging. Vanaf 1933 maakt men regelmatig gebruik van Gebouw Concordia. Ik vermoed dat Isaäc Gans, de Erevoorzitter van HB, daar een bemiddelende rol in heeft gespeeld. Op het adres Nieuwe Achtergracht 98 zat in 1934 nog De Joodse Invalide met op de hoek Diamantclub gebouw Concordia. 

Nieuwe Achtergracht 98-100: Met op nummer 98 de Joodsche Invalide en op de hoek Diamantclub gebouw Concordia . Rechts ingang Weesperplein. Bron: beeldbank SAA.

Nieuwe Achtergracht 98-100: Met op nummer 98 de Joodsche Invalide en op de hoek Diamantclub gebouw Concordia . Rechts ingang Weesperplein. Bron: beeldbank SAA.

 NAAR DE INHOUDSOPGAVE

All rights reserved

23 keer bekeken