Mogein Dowied gaat op stap!

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Oosteinde 12
I Mogein Dowied Kam Augustus 1939 scan

I Mogein Dowied Kam Augustus 1939 scan

 

Hoogtepunten voor Mogein Dowied zijn de uitgaanstochten. Twee dit keer, vanwege de grote belangstelling en door het feit dat belangstellenden door hun werkzaamheden in eerste instantie niet meekonden. Samen zijn dit zeven volle autobussen. Het tweede hoogtepunt is het Mogein Dowied Kamp van 17 tot 22 augustus 1938. Het bestuur heeft in Putten op de Veluwe het ‘Plankenhuûs’ gehuurd. In totaal zouden er 80 jongens en meisjes meegaan. Op de ouderavond van 20 juli wordt uitgebreid ingegaan op het kamp. Een kamp waar men duidelijk naar uitkijkt. Ook de erevoorzitter spreekt op deze avond en hij benadrukt de nood waarin ‘de Jodenheid’ in verkeert. Meer dan ooit is het in zijn ogen van belang om bewust te zijn van wat het betekent om Joods te zijn en dat men de moed moet hebben om het Jodendom openlijk ‘te bekennen’. Voor hem is daarom het werk van Mogein Dowied van groot belang kan alleen succesvol zijn: “….als het bestuur, dat alle arbeid belangloos verricht, in zijn verdienstelijk streven het medeleven en de medewerking heeft niet alleen van de ouders, doch vooral indien het rekenen kan op onafgebroken materiële steun van de leden van de Joodsche gemeenschap. Slechts dan kan het onontbeerlijke beschavingswerk onder de Joodsche jeugd uitgebreid worden in het belang van het ons alle zoo dierbare Jodendom.”

(Bron: het NIW van 29-07-1938)

In het NIW van 26 augustus 1938 is een prachtig verslag terug te vinden van dit kamp. Dit verslag lezende, is het een kamp dat voor een belangrijk deel in het teken heeft gestaan van het Joods culturele maar vooral van het religieuze leven. In het kamp wordt ook veel gezongen. In de weken voorafgaande aan het kamp waren meerdere Joodse en profane liederen ingestudeerd onder leiding van hun dirigent Englander. De begeleiding bestond uit meerdere vrijwilligers. Onder hen ook meerdere bestuursleden, zoals Salomon van Gelder de voorzitter en Mozes Heiman Gans de secretaris. Wat niet onvermeld mag blijven is het bezoek van de erevoorzitter, Isaäc Gans. Hij is gedurende de hele ‘sjabbos’ aanwezig. Ondanks zijn drukke leven heeft hij tijd gevonden om naar Putten te komen. Isaäc Gans is van zeer groot belang geweest voor Mogein Dowied.

Terug naar de inhoudsopgave

 

All rights reserved

48 keer bekeken

No remarks

Add your reaction