De familie Biedermann

De Technische Handelmaatschappij Biedermann & Co

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwezijds Voorburgwal
Voorblad van Biedermann’s Radio-Maandblad voor den Radiohandel. Datering maart 1927, bron: IISG

Voorblad van Biedermann’s Radio-Maandblad voor den Radiohandel. Datering maart 1927, bron: IISG

De firma richt zich vooral op de radiomarkt die in ontwikkeling is. Allerlei producten die de enthousiaste radioamateur zou kunnen gebruiken, Biedermann lijkt het te hebben. Maar ook andere elektrische apparaten zaten in het assortiment. Er zijn sporadische berichten over hun reclameactiviteiten.

Advertentie voor de elektriciteitstentoonstelling in Nijmegen in: Leeuwarder courant van 16-06-1910

Advertentie voor de elektriciteitstentoonstelling in Nijmegen in: Leeuwarder courant van 16-06-1910

Zo was de firma in 1910 aanwezig op de Elektriciteitstentoonstelling in Nijmegen. In een regionale krant is er voor deze tentoonstelling, gezien de nieuwigheid van het fenomeen elektriciteit, ruim aandacht. Dit schrijft de krant over Biedermann en Co: “Na deze kleine ontboezeming gaan wij verder, niet heel ver echter, want al dadelijk staan wij voor stand no. 116 van de firma Biedermann en Co., Amsterdam, welker inzending tweedeelig is. De eene afdeeling exposeert beweegbaar porcelein, alleraardigste poppetjes, welke bij een lichte aanraking een soort pantomime gaan spelen en heftig met hoofd of lichaam gaan gesticuleeren. De andere afdeeling omvat prachtige aluminium voorwerpen, luxe-artikelen zoowel als bestemd voor praktische aanwending. Hieraan is verbonden een electrische graveermachine, waarmede de graveur met vaste hand, een dentist waardig, namen op de voorwerpen schrijft.” Bron: Prov. Geldersche en Nijmeegsche Courant van 08-07-1910

Advertentie voor de bakkerijtentoonstelling in: Middelburgsche courant van 09-04-1914

Advertentie voor de bakkerijtentoonstelling in: Middelburgsche courant van 09-04-1914

Blijkbaar gaat de firma ook naar tentoonstellingen waar prijzen gewonnen kunnen worde, daarvan zijn er enkele vermeldingen die aangeven dat Biederman & Co ook wel eens een prijs winnen. Zo won men in 1911 op een internationale tentoonstelling in Roubaix een zilveren medaille. In 1913 kreeg Biedermann en Co een ‘herinneringsdiploma’ uitgereikt op de Internationale Graphische Tentoonstelling. Je moet wat om de zaken aan de man/vrouw te brengen. Zo gaat de firma ook naar een bakkerijtentoonstelling in Zeeland:

“De bakkerijtentoonstelling mocht zich gisteravond in een druk "bezoek verheugen, waartoe misschien niet weinig bijdroeg, dat in den tuin een concert gegeven werd door de Duitsche kapel, die Dinsdag op de Loskade heeft gespeeld. Veel bekijks trok ook het stalletje van de firma Biedermann en Co., Amsterdam, waar allerlei moderne instrumenten Ie zien waren, die zeer geschikt zijn voor de huishouding, zooals bussenopensnijders, groentesnijders enz.” Bron: Middelburgsche Courant van 07-05-1914

Een dag later vermeldt de krant dat Biederman & Co een eervolle vermelding heeft gekregen!

Kop uit nummer 7 van de eerste jaargang Biedermann's Radio Maandblad. Bron: IISG

Kop uit nummer 7 van de eerste jaargang Biedermann's Radio Maandblad. Bron: IISG

In 1926 komt Biederman en Co met een nieuw initiatief. Het initiatief is het uitbrengen van een eigen maandblad: Biedermann’s Radio-maandblad voor den Radiohandel. Het is echt een vakblad met informatie over allerlei elektrische zaken en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Jammer genoeg zijn er maar twee nummers bewaard gebleven (bij het IISG), het 7e nummer van maart 1927 en een speciaal Jaarbeursnummer uit september 1930 (onder de titel: Biedermann’s Technisch Tijdschrift).  

Terug naar de inhoudsopgave 

All rights reserved

95 keer bekeken

No remarks

Add your reaction