Laatste optredens en de erfenis

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Ary Belinfante, portretfoto uit het Atelier Merkelbach, Collectie SAA.

Ary Belinfante, portretfoto uit het Atelier Merkelbach, Collectie SAA.

Op 26 februari 1923 treedt Ary Belinfante voor het laatst op als concertpianist met werken van Brahms, Chopin en Beethoven. 1923 is ook het jaar dat het Muziek Paedagogisch Verbond 25 jaar bestaat. Reden om dit uitgebreid te vieren en om Ary Belinfante uitgebreid hulde te brengen. Hij is al vanaf de oprichting als initiatiefnemer en als voorzitter betrokken bij het Verbond. Op het tweedaagse congres in april 1923 zal Ary voor het laatst in het openbaar spreken. Zijn rede ging over de geschiedenis van het Verbond. Tevens hield hij nog een lezing over de betekenis van de ritmiek in de instrumentale muziek.

Art Belinfante overleed op zaterdag 2 februari 1924 en drie dagen later wordt hij begaven op Zorgvlied. Vanwege het overlijden en de begrafenis was de school gesloten.

Overlijdensberichten in de krant na het overlijden van Ary Belinfante. Bron: het Algemeen Handelsblad van 04-02-1924

Overlijdensberichten in de krant na het overlijden van Ary Belinfante. Bron: het Algemeen Handelsblad van 04-02-1924

In de kranten en ook in een enkel tijdschrift verschijnen necrologieën. De necrologie van 3 februari 1924 in het Algemeen Handelsblad is misschien wel het uitgebreidst. Het artikel is hier te lezen Het artikel is hier te lezen. Ook het ‘toonkunstblad Caecilia’ besteed veel aandacht aan de persoon die Ary Belinfante was. Lees hier het artikel.

Hoe ging het verder met de Muziekschool en het Conservatorium?

Prospectus van de Muziekschool en Conservatorium ‘Belinfante Van Adelberg’ (Albert Hahnplantsoen 2), datering onbekend, bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.091

Prospectus van de Muziekschool en Conservatorium ‘Belinfante Van Adelberg’ (Albert Hahnplantsoen 2), datering onbekend, bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.091

In eerste instantie gaat de school gewoon verder op de door de directeuren Belinfante en Adelberg ingeslagen weg. In juni 1926 wordt het 25-jarige bestaan van de school gevierd. Het is de jaarlijkse uitvoering door leerlingen in de Kleine Zaal van het Concertgebouw. Tijdens de avond wordt de overleden directeur kort herdacht. In de pers is er verder veel minder aandacht voor de school. In 1929 verschijnt het bericht dat Simon van Adelberg is afgetreden als directeur en wordt opgevolgd door N.J. van der Stad.

Prospectus van de Muziekschool en Conservatorium ‘Belinfante Van Adelberg’ (Albert Hahnplantsoen 2), datering onbekend, bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.091

Prospectus van de Muziekschool en Conservatorium ‘Belinfante Van Adelberg’ (Albert Hahnplantsoen 2), datering onbekend, bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.091

Prospectus van de Muziekschool en Conservatorium ‘Belinfante Van Adelberg’ (overzicht cursussen en prijzen), datering onbekend, bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.091

Prospectus van de Muziekschool en Conservatorium ‘Belinfante Van Adelberg’ (overzicht cursussen en prijzen), datering onbekend, bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.091

Onder zijn leiding verhuist de school naar een nieuw adres. De twee opleidingen trekken in bij het Muzieklyceum aan het Albert Hahnplantsoen 2. Wanneer deze verhuizing heeft plaatsgevonden, is helaas niet exact aan te geven. In juni 1929 wordt voor het eerst melding gemaakt van het feit dat de jaarlijkse openbare uitvoering zal plaatsvinden in de Grote Zaal van het Muzieklyceum. Wat wel bekend is, is dat het Muzieklyceum op 24 oktober 1928 officieel werd geopend.
Voorblad van de prospectus van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092

Voorblad van de prospectus van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092

Simon van Adelberg blijft nog lang betrokken bij de opleiding, hij overlijdt op 6 juli 1938 op 84-jarige leeftijd. “Verscheidene jaren lang heeft Simon van Adelberg mede de leiding dezer instelling gevoerd en ook na den dood van Ary Belinfante bleef hij als directeur optreden. En toen de heer N. v. d. Stad de leiding der school over nam, bleef Van Adelberg ondanks zijn hoogen leeftijd nog steeds de paedagogische werkzaamheid aan zijn instituut waarnemen”.

Bron: Het Algemeen Handelsblad van 07-07-1938.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

173 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Prospectus (blz. 1) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092

Prospectus (blz. 1) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092

Prospectus (blz. 2) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092.

Prospectus (blz. 2) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092.

Prospectus (blz. 3) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092.

Prospectus (blz. 3) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092.

Prospectus (blz. 4) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092.

Prospectus (blz. 4) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092.

Prospectus (blz. 5) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092

Prospectus (blz. 5) van de ‘Vereeniging Muzieklyceum’ (waarin opgenomen de “Belinfante – Van Adelberg”), datering onbekend. Bron: Klein Materiaal SAA, Q 865.092

Geen reacties

Voeg je reactie toe