Huize Thugatêr (1)

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Keizersgracht 156
Advertentie voor Huize Thugatêr, het bezichtigen van de kamers. Bron: Het Nieuws van de dag: kleine courant van 18-06-1901

Advertentie voor Huize Thugatêr, het bezichtigen van de kamers. Bron: Het Nieuws van de dag: kleine courant van 18-06-1901

Onderwijs, de zaak der vrouwen en alles wat daarbij een rol kon spelen, dat was waar Cornelia de Jong zich mee bezighield. Zo was ze, mogelijk op de achtergrond ook betrokken bij de oprichting van een wel heel bijzonder Huis. Het gaat  hier om Huize Thugatêr. In een eerder verhaal schreef ik al over de vereniging Thugatêr. Haar doelstelling: De voortgaande verbetering van het onderwijs; de behartiging van de belangen der vrouwen, die onderwijs geven en der oud-onderwijzeressen.

Dit huis was daar een heel goed voorbeeld van. In 1899 komt de vereniging met dit plan, een huis speciaal voor vrouwen in het onderwijs in Amsterdam. Waarom? Dat had alles te maken met de financiële situatie van de onderwijzeres. Over het algemeen verdiende zij dermate weinig dat haar huiselijk leven zich moest afspelen 'op kamers'. Een eigen woning zat er meestal niet in. 35 Gulden was soms het maximum wat vrouwen aan kost en inwoning konden besteden. Dan was het daarna nog maar de vraag wat je daarvoor terug kreeg. Het tijdschrift Belang en Recht van 29-12-1898 schrijft daarover een lang artikel, nadat het plan uitgebreid was besproken op de vergadering van 17 december van 1898.

Wat was het doel van Huize Thugatêr?

Het doel van deze inrichting is drieledig.

  1. In den huize Thugatêr zal gelegenheid zijn gedurende kortere of langere tijd te verblijven. Het zal dus zijn een Hotel - Pension voor dames.
  2. „Huize Thugatêr" zal bevatten een ruime vergaderzaal, restauratiezaal, leeszaal en conversatiezaal.

Vrouwen uit alle oorden van het land, die voor kortere of langere tijd in de hoofdstad vertoeven, zullen er al de geriefelijkheden van een hotel, al de gezelligheid van een samenzijn met intellectueel ontwikkelde vrouwen kunnen vinden.

  1. Voor onderwijzeressen en andere vrouwen, die in haar onderhoud voorzien door ernstig werk wil „Thugatêr" een ontspannend tehuis zijn.

(.........)

Het bovenomschreven plan wordt ten zeerste aanbevolen door de volgende personen, die uitnodigen het tot stand komen der bedoelde stichting te helpen bevorderen:

Dr. Cath. van Tussenbroek, Jonkvr. Q. J. van Eysinga, C. H. de Jong, hoofd der Sarphatischool, Jonkvr. J. de Bosch Kemper, Mevr. H. H. Scholten—Commelin en Mevr. A. Treub—Fabius. Bron: Belang en Recht: orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de Vereeniging "Thugatêr" te Amsterdam, jrg 3, 1898-1899, no 54, 29-12-1898

Over de oprichting van deze instelling wordt veel geschreven, ook in de regionale kranten. In mei - juni 1901 is het al zover, het Huis is er en de eerste advertenties verschijnen. Advertenties gericht aan belanghebbenden die de kamers willen bezichtigen. In augustus van hetzelfde jaar volgt de officiële opening. Ook het adres is dan al bekend: Keizersgracht 165. Overigens gaat het inmiddels om onderwijzeressen en andere studerende vrouwen!  

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

159 keer bekeken

Liz Luyben

bewoners?

wat interessant! Weten we wie daar allemaal hebben gewoond? Wat moet het heerlijk geweest zijn om tussen gelijkgestemden te wonen. Waren er meer van dit soort huizen?