Simchas Thouroh viert feest

Gebaseerd op een artikel uit: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912, blz. 77.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Waterlooplein

De vereniging Simchas Thouroh kent meerdere spellingsmogelijkheden, dat maakt het moeilijk om informatie te zoeken. Maar Simchat Thora bijvoorbeeld, is Hebreeuws voor: Vreugde der Wet.
Een administratief adres voor 1912 heb ik niet kunnen vinden, wel voor 1935 (zie afbeelding 1935).

Het bestuur van de verenging Simchas Thouroh. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912 (via het IISG). Foto gemaakt door Herman Kisch.

Het bestuur van de verenging Simchas Thouroh. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912 (via het IISG). Foto gemaakt door Herman Kisch.

 

 

De Vereniging "Simchas Touroh" die zich het verzorgen van Chasaniem (of: Gasaniem / Chazaniem, de religieuze functie van voorzanger) der Gemeente - Synagogen op Simchas Touroh (= Vreugde der Wet, ook wel gespeld als Simchat Thora) ten doel stelt, viert op zaterdagavond 12 oktober 1912 haar achtjarig bestaan in het gebouw "Handwerkers Vriendenkring" (toen nog op of aan de Nieuwe Achtergracht 140-144).

Prentbriefkaart van het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring in de Roetersstraat in Amsterdam, circa 1925. Bron: fotoarchief JCK.

Prentbriefkaart van het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring in de Roetersstraat in Amsterdam, circa 1925. Bron: fotoarchief JCK.

Behalve tal van leden met hun dames en introducés, woonden een aantal verpleegden van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis (van het gesticht Neuch Jeschah, evenals bewoners van het Jongensweeshuis onder leiding van de heer Nol en van het Meisjes Weeshuis alhier uit de Rapenburgerstraat) de feestviering bij. De Voorzitter, de heer S. M. Korten riep de aanwezigen het welkom toe, in het bijzonder de erevoorzitter, de heer S. M. Goudsmit. Tot grote spijt van de voorzitter kon dit jaar slechts één der Gemeente - Synagogen, die uit de Lange Houtstraat (bestaat niet meer), van Chasaniem worden voorzien. Dit als gevolg van het feit dat zich onvoldoende aantal leden beschikbaar stelden om de functies waar te nemen. Een jaar eerder had men 3 paar Chasaniem en waren er slechts 2 Synagogen vacant. Dit jaar moesten 3 Synagogen geholpen worden en had men slechts de beschikking over een paar Chasaniem. Vandaar dan ook het dringende beroep op de leden om mee te werken, dat de Vereniging voortaan aan haar doel zal kunnen beantwoorden.

Synagoge van de Lange Houtstraat, met pasfoto van Salomon Poons(1869 – 1945), de voorzanger van deze Synagoge. Bron: fotoarchief NIW, JCK. Salomon Poons woonde op het Afrikanerplein in de Transvaalbuurt.

Synagoge van de Lange Houtstraat, met pasfoto van Salomon Poons(1869 – 1945), de voorzanger van deze Synagoge. Bron: fotoarchief NIW, JCK. Salomon Poons woonde op het Afrikanerplein in de Transvaalbuurt.

Tijdens de vergadering werd door de heer S. Hammelburg, secretaris van de vereniging, een belangrijke mededeling gedaan. Hij vertelde dat hij op zijn schrijven gericht aan het Kerkbestuur de toezegging had gekregen: ".. dat voortaan niet  alleen geïmmatriculeerde maar ook niet-geïmmatriculeerde aangeslagene gemeentenaren tot het vervullen van de functie van Chasan Thouro en Chasan Bereschith zoudden worden toegelaten". 

Dit betekende voor de vereniging dat er 'een groter arbeidsveld' geopend werd. Er kwamen met andere woorden meer mensen voor genoemde functies in aanmerking. Volgens De Joodsche Prins werd deze mededeling door alle aanwezigen luid toegejuicht. 

Ook het NIW van 18 oktober 1912 schenkt aandacht aan de bijeenkomst. Zij vullen bovenstaand verhaal nog aan met het volgende: "Dank zij de bereidwilligheid van Jongensweeshuis en Oudemannenhuis kon spr. toch 3 paar Gasaniem welkom heten, t. w. de heeren Hirsch en Goudsmit van de Lange Houtstraat - Synagoge, de verpleegden Halmans en Plukker uit het Oude Mannenhuis en de verpleegden de Groot en Cousin uit het weeshuis. Spr. dankt allen, die tot welslagen der feestviering hebben meegewerkt en wekt tot het maken van propaganda voor uitbreiding van het ledental op; de contributie bedraagt slechts 5 ct. per week. De rede van den voorzitter vond luiden bijval."

De vereniging blijft bestaan, maar is lastig traceerbaar door de naam. de  naam wordt namelijk ook gebruikt voor een school en natuurlijk ook voor de Studie van de Thora.

Verslag van de feestelijkheden in 1935!. Bron: NIW van 8 november 1935

Verslag van de feestelijkheden in 1935!. Bron: NIW van 8 november 1935

Bruidegoms der Wet. bron: NIW van 11 oktober 1933.

Bruidegoms der Wet. bron: NIW van 11 oktober 1933.

Alle rechten voorbehouden

13 keer bekeken