Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 4

Gevaar van de zending!

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Zending, het gevaar! Bericht uit het NIW van 15 juli 1877 (via Delpher).

Zending, het gevaar! Bericht uit het NIW van 15 juli 1877 (via Delpher).

Financieel lijkt het redelijk op orde, toch dreigt er gevaar. Het NIW van 15 juni 1877 komt met een waarschuwing, op de voorpagina en onder de kop: Zendelingen Bewaarschool. Een ernstig woord aan Isr. Ouders! Wat is er aan de hand. Er bestaat nog een bewaarschool in de omgeving, in de Plantage buurt. Het gaat om de bewaarschool van de bekende missionair Pauli. Wat is het doel van deze bewaarschool? Het NIW:

“Welk doel de stichter met de oprichting dezer school gehad heeft, behoeven wij u niet met veel woorden te zeggen. De stichter wilde tot iedere prijs zieltjes voor zijn kerk winnen en zag daarom in deze bewaarschool het meest geschikte middel, om reeds in de harten der jeugdige kinderen het zaad van afval van hun godsdienst te strooien en om hen door een speciaal christelijke leiding reeds vroegtijdig voor zijn kerk bekwaam te maken. Deze bewaarschool was dus oorspronkelijk niets anders, dan een der gevaarlijke werktuigen, waarvan de zendelingen gebruik maken, om hun doel te bereiken ; deze bewaarschool was dus aanvankelijk niets anders dan een kweekplaats voor het missionairen - gezelschap; de plaats, waar men vooral de Israëlitische kinderen voor den doop wilde voorbereiden.”

Gelukkig is er alweer enige tijd de eigen bewaarschool in de Rapenburgerstraat. Het gevaar is echter nog niet geweken, de zendingsdrift van deze instelling is groot, de verleiding misschien ook? Mogelijk daarom deze krachtige slotzin van het artikel:

“Wij mogen onze kinderen volstrekt niet naar de bewaarschool in de Plantage zenden; dat is een Zendelingenschool.”

Inmiddels gaat het voortvarend met de bewaarschool. Er is blijkbaar grote behoefte aan een dergelijke instelling. Zo wordt de bewaarschool voor behoeftige Nederlands Israëlitische kinderen bezocht door ongeveer 800 kinderen. Onder leiding van een directrice zijn er 18 onderwijzeressen en 4 helpsters aan het werk. De kosten der inrichting beliepen ƒ 5600 waarvan uit de kerkelijke kas werd bijgedragen ƒ 2000

(bron: het NIW van 23-03-1877).

Terug naar de Inhoudsopgave.

All rights reserved

26 keer bekeken

No remarks

Add your reaction