Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 5

Een nieuwe school, een nieuw gebouw.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
1 Fan

 

 

Weldadigheids loterij ten bate van de Bewaarschool, uit: het Algemeen Handelsblad van 20 maart 1884 (via Delpher).

Weldadigheids loterij ten bate van de Bewaarschool, uit: het Algemeen Handelsblad van 20 maart 1884 (via Delpher).

Begin jaren ’80 wordt actie ondernomen om te komen tot een nieuwe school. Uit een melding in het NIW van maart 1884 blijkt dat het oude gebouw niet alleen te klein is, maar ook bouwvallig. Er wordt gerefereerd aan een ‘voorval’ op Kol Nidrei avond een aantal jaren eerder. Wat er is voorgevallen, is niet duidelijk. Maar nu is het dan tijd voor een nieuwe en grotere school, een school voor wel 1000 kinderen. Om aan de benodigde financiële middelen te komen, organiseert een aantal dames een “Weldadigheids Loterij” (zie de advertentie, stond overigens ook in het NIW). Het gaat om de dames Hertz-Prins, Dresden-Rubens, Benjamins-De Beer, Visser-Kann, de weduwe Spijer-Kann, Gompertz-Jitta en de weduwe Benedictus-Daniëis. Zij hebben, om de kosten van schoolameublement als anderszins te bestrijden, besloten tot het houden van een weldadigheidsloterij, met loten à ƒ 1,- .

Het artikel besluit met de volgende oproep:

“Gewis zal ieder het streven dier edele dames toejuichen en naar beste krachten helpen het doel bereiken, hetwelk de dames beogen. Het geldt onze hulpbehoevende kleinen, voor wie de bewaarschool een grote weldaad is. Het vooruitzicht op zeer fraaie prijzen bestaat en men heeft dus kans de weldaad beloond te zien, hetgeen zeker ook nog menigeen tot deelneming zal aansporen.”

NIW van 21 maart 1884

Over de aanbesteding! Bericht uit: Het nieuws van den dag: kleine courant 09-08-1883 (via Delpher).

Over de aanbesteding! Bericht uit: Het nieuws van den dag: kleine courant 09-08-1883 (via Delpher).

In het NIW van een maand later blijkt dat er inmiddels een aanbesteding heeft plaatsgevonden voor een bedrag van ƒ 66.500. Daarmee zou het ‘luchtige doch bouwvallige’ gebouw vervangen moeten kunnen worden. Het betreft overigens een verslag van de Kerkenraad van de NIHS. Het belang inziende van de instelling besluit men tot een garantiestelling voor de rente en aflossing van een lening vanƒ 75.000. Daarnaast verhoogt men de subsidie van ƒ 2.000 met een bedrag vanƒ 1.500 per jaar!

Niet alleen het onderwijs wordt belangrijk geacht, ook het gezondheidsaspect wordt benadrukt. Aangegeven wordt dat er in de school een polikliniek is voor de kinderen. Dit laatste is hard nodig, want uit de cijfers blijkt dat slechts 50 van de ongeveer 730 schoolbezoekers gezond zijn! Vooral de oogheelkunde is zeer belangrijk. Drie deskundigen zijn, afwisselend, dagelijks in deze polikliniek aanwezig. Dankzij deze aanpak nam het aantal gezonde kinderen al snel toe tot ruim 170.

Terug naar de Inhoudsopgave

 

All rights reserved

36 keer bekeken

No remarks

Add your reaction