Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 6

Crowdfunding in de 19e eeuw.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Weldadigheids loterij ten bate van de Bewaarschool, uit: het Algemeen Handelsblad van 20 maart 1884 (via Delpher).

Weldadigheids loterij ten bate van de Bewaarschool, uit: het Algemeen Handelsblad van 20 maart 1884 (via Delpher).

 

 

De Weldadigheids Loterij van 1884

Er is veel aandacht voor de ‘weldadigheids loterij’. In meerdere kranten verschijnen artikelen met informatie over de loterij en het goede werk dat wordt verricht. Lovend is men over de mooie en hygiënisch ingerichte lokalen. De bouw is mogelijk gemaakt dankzij de subsidies en de lening, maar voor de inrichting is hulp nodig. Hulp van vrijwilligers, van vrijwillige bijdragen voor de aanschaf van meubilair, speel- en lesmateriaal. Een loting, verloting is daarvoor een geschikt middel. Terecht zo blijkt, de verloting ‘voor de Israëlitische Bewaarschool voor Minvermogenden heeft de kapitale som van ƒ7500 opgeleverd ten bate dezer nuttige instelling’.

Het Algemeen Handelsblad van 24 maart 1885 heeft vooral ook lovende woorden voor de dames die deze loting hebben georganiseerd. Hun werk heeft een meer dan mooi bedrag opgeleverd.

Crowdfunding in de 19e eeuw

De loterij is het middel in die tijd om geld in te zamelen voor het goede doel. Een ander middel is de voorwerpenloterij (1895), een feestavond of zoals de bewaarschoolschool (1896) zelfs een hele feestweek. Het is dé manier om aandacht te krijgen. Zie hiervoor het lange artikel uit het Algemeen handelsblad van 25 februari 1885 (eigen verhaal: Deel 7)

Portret uit 1907 van Jacob Anton Tours (1843-1918), eerste directeur van Ons Huis van 1892-1907. Portret vervaardigd door H. Van Gelder ter gelegenheid van zijn afscheid aldaar. Bron: Beeldbank SAA.

Portret uit 1907 van Jacob Anton Tours (1843-1918), eerste directeur van Ons Huis van 1892-1907. Portret vervaardigd door H. Van Gelder ter gelegenheid van zijn afscheid aldaar. Bron: Beeldbank SAA.

 

Het Algemeen Handelsblad van 15 maart 1896 pakt uit met een lang artikel. Een artikel van de hand van Jacob Anton Tours. Deze Jacob Anton Tours is binnen de wereld van maatschappelijk hulpbetoon geen onbekende. Zo was hij jarenlang betrokken bij de organisatie ‘Liefdadigheid naar Vermogen’ en was hij later directeur van ‘Ons Huis’. Niet onbelangrijk, hij was ook inspecteur van ‘de Bewaarplaatsen’ in Amsterdam. Geboren in Rotterdam studeerde hij theologie in Leiden, hij was predikant in meerdere plaatsen. In 1883 ging hij naar Amsterdam en pakte daar de studie letteren op.

Het artikel is meer dan lovend over het prachtige werk en doet een oproep om deze instelling te steunen. Ook de mensen met een kleine beurs kunnen hierin hun rol spelen, ook kleine giften helpen. Om de mensen warm te maken voor de actie bespreekt hij de twee bijeenkomsten in het Gebouw van de Werkende Stand aan de Kloveniersburgwal. Op deze dagen is voor een ieder een aantrekkelijk programma samengesteld. Toonkunst in dienst van de liefdadigheid is een citaat dat ik tegenkwam in een ander artikel uit het Algemeen Handelsblad. Ook toen al een succesformule.

Bezoek de Fancy Fair. Bron: het NIW van 12-11-1897 (via delpher).

Bezoek de Fancy Fair. Bron: het NIW van 12-11-1897 (via delpher).

Een succesformule die een jaar later (1897) opnieuw wordt gehanteerd, nu in de vorm van een Fancy Fair (in het Paleis voor Volksvlijt). Op de dag zijn er ‘meerdere vermakelijkheden’ (strijkorkest, visvijver phonograaf! etc.), voor de kinderen is er een speciaal ‘Groot Kinderbal’. De fancy fair is een dringende noodzakelijkheid, de instelling verkeert (opnieuw?) in financiële moeilijkheden.

Terug naar de Inhoudsopgave.

All rights reserved

39 keer bekeken

No remarks

Add your reaction