Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 7

EEN VERLOTING.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht

Onderstaand verhaal is een verslag uit het Algemeen Handelsblad van 25 februari 1885.

Tentoonstelling der voorwerpen Algemeen Handelsblad van 25-02-1885

Tentoonstelling der voorwerpen Algemeen Handelsblad van 25-02-1885

In het Volkspaleis is een tentoonstelling geopend van de voorwerpen, bijeengebracht voor de verloting ten voordele der bewaarschool voor Nederlandsch-Israelietische minvermogenden, waar ruim 1200 kleinen gelegenheid vinden tot opname gedurende den dag. Onlangs gewaagden we breedvoerig van deze schone instelling, die hulp en steun behoeft en in ruime mate verdient. De opbrengst der verloting is bestemd tot aanschaffing van doelmatige schoolmeubelen en er is vrij wat nodig om te voldoen aan de eisen tegenwoordig aan zulk een inrichting gesteld. Wanneer men ^weet dat op de bewaarschool in de hoogste klasse ook enig voorbereidend onderricht wordt gegeven, en dat de zorg voor de kleinen zich niet alleen uitstrekt om ze onder dak te houden, maar alles in acht wordt genomen wat strekken kan ter bevordering van reinheid en hygiëne, dan zullen allen die 't wel menen met de misdeelde natuurgenoten zeker gaarne het hunne bijdragen om deel te nemen aan de verloting, die dan nog bovendien een aardig kansje biedt om een prijs te behalen uit de verzameling smaakvolle, artistieke, nuttige voorwerpen in een der bij zalen van het Volkspaleis tentoongesteld. Opmerkelijk is 't dat sedert het in gebruik nemen van de gereed zijnde helft der nieuwe school de gramuleuse oogziekte onder de kinderen van het kwartier waarin het gebouw is gevestigd (Rapenburgerstraat) heeft afgenomen, bewijs genoeg van den invloed, die voortdurende en oordeelkundige behartiging der hygiënische belangen oefent. Te recht is dan ook in den Raad onlangs gewezen op het grote gewicht dat het particuliere initiatief in deze in de schaal legt. Dit te steunen, mede te werken tot het verkrijgen ener inrichting die aan alle vereisten in de ruimste mate voldoet, is een goed werk, waartoe wij gaarne en met aandrang opwekken. Behalve het geschenk door prinses Hendrik voor de verloting vereert, vindt men er keurige voorwerpen van weelde en huishouding, versierselen voor kamer en huis; aquarellen en schetsen; meubelen en smaakvolle handwerken, knutselwerkjes en kunststukjes, in één woord voor elk wat wils, met zorg en toewijding geschikt en uitgespreid voor het oog van den bezoeker, die met of zonder op het doel te letten, niet zal heengaan maar zich van enig bewijs van deelneming te verzekeren. De instelling is kosteloos te bezichtigen in de bijzaal tuinzaal bij het orkest.

Terug naar de Inhoudsopgave.

All rights reserved

35 keer bekeken

No remarks

Add your reaction