Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 8

Op zoek naar een nieuwe directrice en andere zaken.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
De Bewaarschool voor N.I. Minvermogenden zoekt een nieuwe directrice. Bron: het NIW van 16-12-1898 (via delpher).IW 16-12-1898 vac. directrice

De Bewaarschool voor N.I. Minvermogenden zoekt een nieuwe directrice. Bron: het NIW van 16-12-1898 (via delpher).IW 16-12-1898 vac. directrice

 

 

In december 1898 plaatst de bewaarschool een advertentie voor een nieuwe ‘inwonende directrice. In januari 1899 is de vacature vervuld en wel door mej. R. Elias – Van Gelder. Zij vervangt de met eervol ontslag vertrokken mej. Salm. Ook de echtgenoot van mej. Elias –  Van Gelder wordt aangenomen, hij zal worden belast met de administratie en andere werkzaamheden.

In december 1900 is er een klein feestje voor de kleintjes. De organisator is de dames – regentes, mevrouw B.L. Gompertz – Jitta, die de kinderen in de feestvreugde van de bruiloft van haar dochter wil laten meedelen. De voorletters zijn wel wat verwarrend, het gaat hier namelijk om mevrouw Emma Sophia Catherina Josephus Jitta http://www.jodeninnederland.nl/id/P-7782 die getrouwd was met Bernard Leon Gompertz. De dochter die op 19 december 1900 trouwde was Alice Judith Gompertz. Uit de link blijkt wel dat zij meer was dan alleen ‘de vrouw van’. Dankzij de goede zorgen van de nieuwe directrice worden ongeveer 500 kinderen onthaald op chocolade, krentenbollen en andere versnaperingen. Bij het feest, vooral ook de poppenkast, zijn de meeste regentessen aanwezig.

Intussen gaat het dagelijkse leven van de bewaarschool gewoon zijn gang. Helaas niet zonder problemen, regelmatig blijkt dat er ouders zijn die de bijdrage van 2 cent per kind per dag niet kunnen bijdragen. Daardoor loopt niet alleen het leerlingaantal terug, maar lopen de kinderen ook het risico van ziektes. Ziektes die in de polikliniek van de bewaarschool opgespoord hadden kunnen worden. Niet alleen de armoede onder de ouders vormen een probleem, ook de eigen financiën zorgen voor problemen. Over het boekjaar 1900 was er bijvoorbeeld een tekort van iets meer dan ƒ 1800,- (bron: Jaarverslag van de Bewaarschool, opgenomen in het verslag van de NIHS, het NIW van 28 maart 1902).

Vandaar dan ook de regelmatig terugkerende wervingsavonden en inzamelingsacties. Ook maakt het bestuur bijvoorbeeld melding van het feit dat iemand ƒ 50,-  heeft geschonken, dit ter aanmoediging!

Terug naar de Inhoudsopgave.

All rights reserved

50 keer bekeken

No remarks

Add your reaction