Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 9

Het personeel van de Bewaarschool voor Minvermogenden. Over de bevoegdheden van de onderwijzeressen.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Het onderwijzend personeel van de Bewaarschool. Bron: De Geïllustreerde Joodsche Post van 7 juli 1912.

Het onderwijzend personeel van de Bewaarschool. Bron: De Geïllustreerde Joodsche Post van 7 juli 1912.

De bevoegdheid van de juffen!

Een ander probleem, dat zich niet geheel in het openbaar af heeft gespeeld, is het feit dat een aantal onderwijzeressen niet volledig bevoegd is. Dit blijkt in 1908 als de gemeente Amsterdam de aangevraagde subsidie van ƒ 1080 nog wel uitkeert, maar wel onder het voorbehoud dat het aantal bevoegde onderwijzeressen moet zijn toegenomen. Toegenomen in relatie tot het door het B & W vastgestelde Reglement ter verkrijging van Subsidie. Aanvankelijk was de termijn waarbinnen dit geregeld moest zijn gesteld op acht maanden, later verlengd tot twaalf maanden.

Vacature onderwijzeressen met een geboden salaris van ƒ 500,- per jaar. Bron: het NIW van 24 januari 1908 (via delpher).

Vacature onderwijzeressen met een geboden salaris van ƒ 500,- per jaar. Bron: het NIW van 24 januari 1908 (via delpher).

Ondanks de ‘ijverige bemoeiingen’ van het bestuur lukt het niet om het vereiste aantal bevoegde onderwijzeressen aan te trekken. Mogelijk ligt dit, volgens B & W van Amsterdam, aan het grote aantal openbare voorbereidende scholen die zijn opgericht. Vandaar dat men tot het besluit komt om de subsidie uit 1908 niet terug te vorderen. Nee, zelfs het bedrag voor het komende jaar te verhogen tot ƒ 1620 (bron: De Tijd van 05-08-1909).

Vacature onderwijzeressen met een geboden salaris van ƒ 300,- tot ƒ 400,- per jaar. Bron: het NIW van 4 februari 1910 (via delpher).

Vacature onderwijzeressen met een geboden salaris van ƒ 300,- tot ƒ 400,- per jaar. Bron: het NIW van 4 februari 1910 (via delpher).

Opvallend is overigens wel dat het aangeboden salaris voor de onderwijzeressen daalt, dit lijkt niet de meest geschikte methode om sollicitanten te trekken. Zie daarvoor de twee advertenties uit 1908 en 1910.Dit heeft mogelijk te maken met het gemeentebeleid van Amsterdam. De openbare bewaarscholen krijgen gemiddeld meer subsidie voor het personeel dan de bijzondere bewaarscholen. De Tijd van 2 mei 1910 geeft daarvan een mooi overzicht, overigens aangekaart door de vele verenigingen die zich met het bijzonder onderwijs bemoeien of bezighouden. Dit ‘adres’ van de verenigingen wordt later ook overgenomen door het NIW.

(Aanvulling Frits: de financiële gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs werd geregeld in de Grondwet van 1917 en de Onderwijswet van 1920).

Financiële ongelijkheid openbaar – bijzonder onderwijs in 1910. Bron: De Tijd van 2 mei 1910 (via Delpher).

Financiële ongelijkheid openbaar – bijzonder onderwijs in 1910. Bron: De Tijd van 2 mei 1910 (via Delpher).

Intussen moet er ook een nieuwe directrice zijn aangeworven. Ik vond namelijk een advertentie uit september 1907. Aanvankelijk vond ik geen bericht dat de vacature was ingevuld. Pas in 1911 wordt een naam genoemd en wel die van mej. A. Meijer. Zij wordt namelijk genoemd als één van de hoofden van een nieuw te openen bewaarschool in de Rhijnvis Feithstraat (bron: de Maasbode van 3 april 1911).

Terug naar de Inhoudsopgave.

All rights reserved

53 keer bekeken

No remarks

Add your reaction