Bewaarschool voor Israëlitische Minvermogenden (1849 – 1912), deel 11

De situatie in 1912.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Handenwassen voor het eten. Bron: De Geïllustreerde Joodsche Post van 7 juli 1912.

Handenwassen voor het eten. Bron: De Geïllustreerde Joodsche Post van 7 juli 1912.

 

 

Het is het tijdschrift De Geïllustreerde Joodsche Post dat mij op het spoor heeft gezet van de Bewaarschool. Voor mij een reden om iets verder naar de geschiedenis van deze school te kijken. Ik heb mijn onderzoek laten doorlopen tot aan het eind van 1912. Voor meer verhalen over deze school verwijs ik naar een prachtig artikel op de website Joodsamsterdam.nl. Het artikel is HIER te lezen.

Dan toch ook nog wat citaten uit genoemd artikel:

“Wanneer men eens in de Rapenburgerstraat ‘de Joodsche Bewaarschool’ voorbij gaat dringt vaak het geroezemoes der spelende kinderen tot u door. En geen wonder ook, want vierhonderd kleintjes woorden van ’s morgens vroeg tot laat in de middag beziggehouden. Op welke wijze? Ten eerste met gewoon fröbelwerk. Voorts met zingen, spelen enz. Met alles – in een woord – wat op iedere bewaarschool gedaan wordt. Maar met méér dan dat nog.”

Aan de maaltijd. Bron: De Geïllustreerde Joodsche Post van 7 juli 1912.

Aan de maaltijd. Bron: De Geïllustreerde Joodsche Post van 7 juli 1912.

De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, ze eten op school. Ze brengen hun eigen brood mee, maar melk krijgen ze van school. Ongeveer 200 kinderen krijgen daarnaast via ‘Kindervoeding’ een warme maaltijd aangeboden. Zo nu en dan krijgen vele kinderen via ‘Kinderkleding’ een warm kledingstuk.

De kinderen van 4 – 6 jaar krijgen ook Joodsch onderwijs, Geschiedenis en berouchous worden onderwezen. De Joodsche liedjes uit het boekje van Mevr. Asscher – Pinkhof worden geleerd en gezongen.”

De resultaten van het onderwijs worden elk jaar weer bekeken en beoordeeld. Hiervoor komt de Opperrabbijn speciaal één keer per jaar langs. Belangrijk was het feit dat de kinderen een geneeskundige behandeling krijgen van hoofd en ogen.

In het artikel ook aandacht voor leiding en bestuur. Hier ook voor het eerst wordt de naam van de directrice genoemd, mej. Hillesum. De namen van de onderwijzeressen worden niet vermeld, wel is er een mooie foto van het schoolteam. Grote lof is er voor het bestuur dat de school door alle moeilijke perioden heeft geloodst. Speciale erkenning voor Mr. B.A. Kahn, de secretaris, en Jos. Lissauer, de penningmeester. Financieel wordt de school gesubsidieerd door de gemeente Amsterdam en de Joodsche gemeente. Beide subsidies zijn onvoldoende, de school moet bestaan van giften, legaten en de contributies van leden.

Opvallend genoeg geen oproep om deze instelling te steunen! 

Terug naar de Inhoudsopgave.

All rights reserved

210 keer bekeken

Rob de Spa

dank

Mooie serie meneer Slicht!
Rob de Spa