Jus Suffragii (1), steun aan de vrouwenbeweging

Met Kobussie Wortelboer

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Weesperbuurt en Plantage
Afbeelding uit het programma van de voorstelling Jus Suffragii. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279.

Afbeelding uit het programma van de voorstelling Jus Suffragii. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279.

 

Een Vrouwenrevue

Eén van de meest opvallende voorstellingen onder Colnot en Poons was “Jus Suffragii, de Vrouwen-Revue”. De titel Jus Suffragii (Latijn voor: Het Recht om te Stemmen) verwijst naar het tijdschrift dat werd uitgegeven door de International Woman Suffrage Alliance. Op 14 oktober 1916 was de eerste voorstelling. Heel veel reclame via advertenties in de kranten waren er niet. Maar wat kon men nu eigenlijk verwachten? Het Algemeen Handelsblad van 16 oktober 1916 schrijft in haar recensie:
Anti-Duitsch, anti-militairistisch, anti-kapitalistisch maar pro-vrouwenkiesrecht is Kobussie Wortelboer. Aan het einde van het derde bedrijf stond hij, de profeet, aan elken arm een krans, te midden van doctoressen, stedemaagden, regeeringsharingen en ander lieftallig gezelschap en al de kopstukken der vrouwenbeweging in de zaal klapten extatisch ter wille van het ideaal.”

Afbeelding uit het programma van de voorstelling Jus Suffragii, meet een hoofdrol voor Elize Poons - Van Biene. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279.

Afbeelding uit het programma van de voorstelling Jus Suffragii, meet een hoofdrol voor Elize Poons - Van Biene. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279.

Twee zaken die uitgelegd moeten worden in deze. Ten eerste wie is hij (de profeet)? Hij is ‘Kobussie Wortelboer’. Kobussie Wortelboer is het pseudoniem van H. Henning jr. Henning jr. was zowel acteur als schrijver. In dit stuk sprak hij de proloog en de apotheose. Nadere informatie over H. Henning jr. ontbreken (geen voornaam of andere gegevens die daarbij zouden kunnen helpen).

Afbeelding uit het programma van de voorstelling Jus Suffragii. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279.

Afbeelding uit het programma van de voorstelling Jus Suffragii. Bron: Stadsarchief Amsterdam, klein materiaal, inv.nr. 15009-13279.

Bijzondere gasten

De andere zaak betreft de aanwezigheid van ‘de kopstukken van de vrouwenbeweging’. Het gaat om niemand minder dan: Dr. Aletta Jacobs, Wilhelmina Drucker en ‘andere feministische vóórstrijdsters’. Eén van de aanwezigen is ook mevrouw J.P. Odijk-Wouters. Zij is lid van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (V.v.V.) en in 1913 betrokken als bestuurslid van de Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813 – 1913’ in Amsterdam (met o.a. Rosa Manus). Van haar hand is een brief bewaard gebleven (collectie Klein Materiaal). Zij reageert hierin op de kritische houding in de pers (zie de afbeelding), maar roept leden van de V.v.V. op om toch vooral de voorstelling te gaan bezoeken (afbeelding bij verhaal 17). 

Terug naar de Inhoudsopgave 

Ga naar verhaal 17

All rights reserved

73 keer bekeken