Overzicht voorstellingen 1923 – 1938

Het overlijden van Salomon Poons en Elise poons - Van Biene

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Weesperbuurt en Plantage
Rolverdeling De Jordaan, met een belangrijke rol van Elize Poons – Van Biene.

Rolverdeling De Jordaan, met een belangrijke rol van Elize Poons – Van Biene.

Vanaf 1923 gaat de politie de theaters en schouwburgen bezoeken en indien nodig ook een proces-verbaal opmaken. Meestal blijft het bij de constatering dat er niets bijzonders is gebeurd. Maar een heel enkele keer zijn er meer opmerkingen. Meestal (indien vergeleken met andere zogenaamde ‘openbare vermakelijkheden’) zijn er dan ook programma’s meegenomen voor bij het dossier. Alle schouwburgen, theaters, bioscopen en anderszins zijn terug te vinden via het Stadsarchief Amsterdam (SAA, inventarisnummer 5225 – 1.2.2.10.9 = Handhaving Openbare Orde, openbare voorstellingen en vermakelijkheden).

Het overlijden van Elise en Salomon Poons

Op 2 april 1931 overlijdt Elise Poons – van Biene. Voor zover valt na te gaan heeft zij aan het eind van 1929 haar laatste rol gepeeld in het stuk van Is. Querido’s ‘De Jordaan’. Aan het begin van 1930 wordt haar rol overgenomen door Beppie Mouton.

Salomon Poons, haar man, zet zijn werkzaamheden voor de schouwburg voort. Maar iets meer dan een jaar later, op 18 juni 1932, overlijdt ook Salomon. Kort voor zijn overlijden, in maart 1932 was hij onwel geworden. Hij werd overgebracht naar het Portugees Israëlitische Ziekenhuis aan de Plantage Franschelaan (nu: Henri Polaklaan). Voor het overlijden van beide echtelieden is veel belangstelling in de pers.

Salomon Poons overleden, foto uit: Het Algemeen Handelsblad van 20-06-1932

Salomon Poons overleden, foto uit: Het Algemeen Handelsblad van 20-06-1932

Na zijn overlijden zijn er praktisch geen advertenties meer die verwijzen naar voorstellingen in de Plantage Schouwburg. Dit is toch wel vreemd. Het politiedossier heeft namelijk keurig vermeld welke voorstellingen zij daar hebben bezocht.

Het Algemeen Handelsblad van 11 augustus 1937 maakt voor het eerst melding van het feit dat Gustaaf Colnot een nieuwe compagnon heeft gevonden in de persoon van de heer I. Pijtak. Mogelijk gaat het om Isaac of Isaäc Pijtak, geboren op 10 maart 1868 (bron: genealogische indexen, SAA). Hij is werkzaam geweest in de horeca, als kelner, caféhouder en als buffetchef. Wat zijn raakvlak was met de schouwburg is helaas onbekend.

In dezelfde advertentie wordt overigens melding gemaakt dat de schouwburg ‘haar voltooiing’ nadert en dat er op de 18e augustus 1937 een feestelijke heropening zal zijn met een optreden van het Sylvain Poons Revue Gezelschap met de revue: Daar Zit Pit In! Het is niet alleen de feestelijke heropening, het is ook de viering van het 25-jarige jubileum van de directeur Colnot. Het Algemeen Handelsblad was bij de première aanwezig en toont zich positief verrast door ‘het opkalefatertje’. Er is duidelijk een verfje overheen gegaan, maar het voelt nog steeds als thuiskomen in een vertrouwde omgeving.

Maar terug naar de jaren voorafgaande aan laatstgenoemde opknapbeurt. Ik heb uit het aanbod twee stukken gekozen die mij aanspraken. De eerste omdat ik ooit het boek van A.M. de Jong heb gelezen. Het gaat om: Frank van Wezels roemruchte Jaren. Het andere theaterstuk sprak mij aan door de titel: De Matrozen van de K. XIII.

Terug naar de Inhoudsopgave

Ga naar verhaal 21

 

Alle rechten voorbehouden

14 keer bekeken