(6) De benoeming van een nieuwe directeur door de UfA

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rembrandtplein
Rembrandtplein, gezien naar café De Kroon en het Rembrandt Theater, Rembrandtplein 17-19. Foto gemaakt door: Ladiges, W.C. (1895-1956), datering ca. 1930. Bron: Beeldbank SAA.

Rembrandtplein, gezien naar café De Kroon en het Rembrandt Theater, Rembrandtplein 17-19. Foto gemaakt door: Ladiges, W.C. (1895-1956), datering ca. 1930. Bron: Beeldbank SAA.

De benoeming van een nieuwe directeur had te maken met de slechte resultaten van de Duits UfA. Er moest worden bezuinigd en om de zaak op de rails te krijgen is een nieuwe directie nodig die de zaak stevig gaat aanpakken. Hoewel een en ander moeilijk is aan te tonen, is de nieuwe directeur succesvol. Succesvol genoeg om het uit te houden tot in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, de bezettingsjaren.

Zijn naam komt regelmatig voor in de politiearchief in verband met de aanvraag voor vergunningen en voor speciale voorstellingen of activiteiten. Elke bioscoop of theater viel onder een nieuwe regeling van 1920. Behalve dat in dit archief regelmatig verslagen zijn terug te vinden van voorstellingen, zijn er ook allerlei formulieren betreffende vergunningen. Vergunning in de breedste zin van het woord. Dan gaat het om bijvoorbeeld een bouwvergunning voor een overkapping of het plaatsen van een reclamebord voor de ingang. (Het Rembrandt – theater archief is te vinden bij het Stadsarchief Amsterdam (SAA) onder inv.nr. 5225-4886 en loopt vanaf 1920 tot met 11 januari 1943) 

Verlening van een vergunning om reclamefilmpjes op het dak van het Rembrandt – Theater te vertonen. Bron: SAA inv.nr. 5225-4886 nr. 271.

Verlening van een vergunning om reclamefilmpjes op het dak van het Rembrandt – Theater te vertonen. Bron: SAA inv.nr. 5225-4886 nr. 271.

Zo doet directeur Ter Linden op 18 december 1923 het verzoek om reclamebeelden te draaien op het dak van het Rembrandt – Theater. Zijn verzoek om ook korte films te vertonen wordt aanvankelijk verleend, weer ingetrokken om uiteindelijk toch weer te worden toegestaan. Waarom verliep een en ander zo moeizaam? Dat had te maken met de verkeerssituatie. Aanvankelijk was het trottoir voor het theater aan de smalle kant. Het toegestroomde kijkerspubliek stond daardoor regelmatig op de weg en hinderde de doorstroom van het verkeer waaronder ook het tramverkeer. Onder deze toeschouwers bevonden zich ook de nodige straatjongens die uit waren op baldadigheden. Daardoor was een voortdurend politietoezicht noodzakelijk. Maar na een wijziging van de indeling van het Rembrandtplein en een aanzienlijke verbreding van het trottoir bleek het mogelijk om de kijkers van de rijweg te houden.

(Bron: SAA politiearchief 5225-4886, nrs.260-271)

In 1924 krijgt het Rembrandt – Theater de officiële vergunning voor de vertoning van films ‘alsmede voor toneelvoorstellingen’. Zoals gebruikelijk volgt een hele rits van regels en voorwaarden waaraan het theater moet voldoen (zij bijgaande afbeelding van het eerste blad van de vergunning, bestaande uit vier bladzijden). Na directeur Ter Linden komen nog een aantal directeuren. Achtereenvolgens zijn dit (genoemde data zijn een benadering):

* David Hartogs (adres: Keizersgracht 650) vanaf augustus 1931 

* Herman Bollongino (adres: Herengracht 592 vanaf november 1935 

* Eugène Louis Scholte (adres: Amstellaan 63) vanaf november 1939)

* Franz Christian Wilhelm Jordans (adres: Noorder Amstellaan 192) vanaf januari 1941).

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE

 

All rights reserved

210 keer bekeken

No remarks

Add your reaction