Een nieuw clublokaal voor Mogein Dowied

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Optreden 1936, bron: NIW van 28 feb. 1936.

Optreden 1936, bron: NIW van 28 feb. 1936.

 

September 1935 is de maand dat de vereniging een nieuw clublokaal krijgt. Dankzij de medewerking van Kennis en Godsvrucht kan men gebruik maken van een aantal lokalen van de kleuterschool aan de Plantage Muidergracht 5. Welwillend is Kennis en Godsvrucht wel, maar de lokalen zijn niet gratis. Om de kosten te dekken, organiseert HB een loterij. De jaarcontributie van ƒ 3,-- per jaar zijn helaas niet toereikend om alle kosten te dekken.

 

De opening op zaterdag 14 september kent naast de optredens van de conferencier Jacob Presser (niet te verwarren met de historicus)  en de voordrachtskunstenares Dora Gerson ook een serieuzere ondertoon. Serieus omdat voor het eerst ook melding wordt gemaakt van de gevaren voor het Joodse volk. Het is vooral de erevoorzitter Isaäc Gans die in zin toespraak rekent op de jeugd. In zijn woorden: “in de zware strijd tegen de vijanden van het Jodendom heeft de jeugd het in handen, dezen strijd met de overwinning te bezegelen”.

Optreden

Een maand later bezorgt de vereniging HB de bewoners van het Nederlands Israëlitisch Meisjesweeshuis een aangename avond. Onder leiding Abraham Roos en begeleid door Catharina de Liever voeren een zestal meisjes, onder de naam Hass-Girls, een aantal dansjes uit. Ook het koor onder leiding van Jacob Hamel treedt op, onder andere met ‘Hoor, Hoor’ van Ruth Sarphati.   

Ruth Sarphati, bron: maandblad Joodsche Invalide.

Ruth Sarphati, bron: maandblad Joodsche Invalide.

De jaarvergadering van HB in december 1935 staat in het teken van de voorbereiding op het tienjarig bestaan van de vereniging. Daarnaast worden een aantal nieuwe bestuursleden benoemd en afscheid genomen van M. Overste (waarschijnlijk Marcus Overste, godsdienstonderwijzer) die vanwege drukke werkzaamheden niet langer beschikbaar is.  Wel blijft hij betrokken bij de vereniging en zal hij regelmatig optreden samen met zijn latere vrouw Gretha Poppelsdorf.

Het nieuwe bestuurslid is Salomon van Gelder, net als zijn voorganger godsdienstonderwijzer. In 1939 zal hij benoemd worden tot de gazzan van de Joodse Invalide. In 1941 wordt hij benoemd in de Joodse Gemeente Bussum (zie ook: 100 jaar Bussum).

Het jaar 1936 is een aaneenschakeling van optredens, gespreksavonden en cursussen. Meestal gaat het bij de optredens om leden van de vereniging zelf, soms met medewerking van anderen. Onder hen bijvoorbeeld de bekende radioreporter Han Hollander, de goochelaar Ben Ali Libi en de violist Sam Swaap.

Bron; JCK Open joodse Huizen

Bron; JCK Open joodse Huizen

Op 10 december 1936 wordt het tienjarig jubileum gevierd. Opgericht door een vijftal jongeren is het een bloeiende vereniging met bijna 200 leden. Grote steun krijgt men van Isaäc Gans, de erevoorzitter.

Kort daarop, op 19 december, vindt er een buitengewone ledenvergadering plaats waar wordt besloten de vereniging op te splitsen in Groot-Hass (leeftijd 12 – 17 jaar) en Jong-Hass (leeftijd 9 – 12 jaar). De oorspronkelijke naam, Hassemeigiem Besjieriem, blijft wel actief, vooral voor Groot-Hass. Door de splitsing zijn er voor Jong-Hass bestuursleden nodig. De nieuwe bestuursleden zijn: Jacob Soetendorp, Mozes Heiman Gans (de zoon van Isaäc Gans) en Jozeph Overste. Salomon van Gelder komt over van ‘het oude’ bestuur.       

Terug naar de inhoudsopgave

 

Alle rechten voorbehouden

4 keer bekeken