De groei van Mogein Dowied

Onrust in Duitsland, ook voor Nederland?

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwe Achtergracht
Foto van Mogein Dowied uit het Memorboek van M.H. Gans.

Foto van Mogein Dowied uit het Memorboek van M.H. Gans.

De onrust in de wereld neemt toe

Aan het eind van het jaar 1937 is er de gebruikelijk Algemene Vergadering van HB waarin het jaar wordt besproken. In het verslag ook een zekere mate van ongerustheid over wat er gaande is in de wereld. Er wordt nog niet verwezen naar Duitsland, maar de woorden van de erevoorzitter Isaäc Gans spreken voor zich: “Wanneer men den Jood verjaagt, roept men hem later weer terug, omdat men zijn talent noodig heeft. Laat men, als goede leden van een goede vereniging, blijven doorgaan, in het belang van ons dierbaar Jodendom te werken.” (Bron: het NIW van 19-11-1937) 

Het verslag van de ouderavond op 12 december 1937 van Mogein Dowied is van een andere orde. Het is mooi overzicht van alle activiteiten van de vereniging. Mogein Dowied telt bijna 200 leden waarvan er zo’n 90 ouder zijn dan 12 jaar oud. Naast het zangkoor, zijn er de verschillende taalcursussen (Hebreeuws, Frans en Engels), is er aandacht voor Joodse cultuur en zijn er middagen met handenarbeid en handwerken. Ook diverse Joodse feestdagen worden in gezamenlijkheid gevierd.

Loterijbriefje van De Joodsche Invalide als voorbeeld van een loterijbriefje. Bron: SAA.

Loterijbriefje van De Joodsche Invalide als voorbeeld van een loterijbriefje. Bron: SAA.

Al de onkosten voor genoemde activiteiten als huur clubgebouw en dirigent moeten uit de zeer lage contributie van de leden en bijdragen van donateurs bestreden worden. De leidsters, leiders en bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding. Toch dekken de inkomsten de uitgaven niet. De vereniging ontvangt geen enkele subsidie. Gelukkig heeft de vereniging een loterij mogen organiseren, met de inkomsten daarvan kan de vereniging haar activiteiten voortzetten.

Een optreden in De Joodsche Invalide

In januari 1938 geeft Mogein Dowied een voorstelling in de feestzaal van De Joodse Invalide. Dankzij de geluidsinstallatie van deze instelling is het koor overal in het gebouw te beluisteren. Het bekende ‘Oranje en Israël’ werd gezongen maar ook het nieuwe club- of jeugdlied van Mogein Dowied. De tekst is van Ruth Sarphati, de muziek van Gerrit van Weezel. Helaas is, voor zover bekend, de tekst van het clublied verloren gegaan.

Op 9 februari 1938 is er opnieuw een ouderavond van Mogein Dowied. In het verslag wordt uitgelegd waarom er weer een ouderavond is: “De Voorzitter, de heer S. van Gelder, wees de ouders van de kinderen, die de cursussen van Mogein Dowied bezoeken, op de moeilijkheden, waarmede het bestuur te kampen heeft. Willen de cursussen resultaten opleveren, dan moeten zij trouw bezocht worden. Het is in de eerste plaats daartoe, dat de ouders hebben mee te werken. Het doel is, de kinderen Joodsche kennis bij te brengen en ze tot bewuste Joden en Jodinnen op te voeden. Om de belangstelling der ouders niet te doen verslappen, zullen er zoo mogelijk maandelijks ouderavonden gehouden worden, waar Joodsche problemen door daartoe bevoegden zullen worden belicht.” (Bron: het NIW van 11-02-1938)

Behalve een serieus karakter is er ook ontspanning. Zo ook op deze avond waar het koor van Mogein Dowied onder leiding van Samuel Englander een prachtig optreden geeft samen met de bekende gazzan van Antwerpen Joseph Dolinger.

Terug naar de inhoudsopgave

 

Alle rechten voorbehouden

3 keer bekeken