Mogein Dowied groeit en bloeit

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Oosteinde
Optreden in de Hollandsche Schouwburg door Mogein Dowied, bron: Memorboek van M.H. Gans

Optreden in de Hollandsche Schouwburg door Mogein Dowied, bron: Memorboek van M.H. Gans

 

Het jaarverslag over het jaar 1938 geeft nog eens een mooi overzicht van alle activiteiten en doelstellingen van Mogein Dowied. Het gaat dan over de cursussen, de sjoeldiensten, het Mogein Dowied kamp, het Jeugdkoor en de bijeenkomsten voor ‘de rijpere jeugd’. Aandacht is er voor de groei van het aantal leden. Eind 1938 waren dit er bijna 300 en dan te bedenken: “…dat de grote leden actie van december 1938 achterwege moest blijven. Tot nu telde onze Vereniging twee afdelingen, een voor de leden van 9 tot 12 jaar en een voor leden van 12 tot 17 jaar. Eenigen tijd geleden hebben zij het besluit genomen ook een afdeeling te stichten voor leden van 17 tot 15 jaar.” (Joodsch Jeugdwerk. Mogein Dowied, blz. 8. Januari 1939. Bron SAA inv.nr. 15030-159477)

Het jaarverslag zou niet compleet zijn zonder een eerbetoon aan Isaäc Gans. Dit blijkt natuurlijk uit het voornemen om een eventueel nieuw clubhuis naar hem te vernoemen, het I. Gans – Huis. Een nieuw en groter clubhuis is nodig vanwege de gestage groei van het ledental. In de brochure ook een portretfoto van Isaäc Gans: “Stichter en erevoorzitter van de vereniging Mogein Dowied.

Naast de activiteiten lijkt het alsof Hassemeigiem Besjieriem (HB) een beetje wegzakt. Mogelijk komt dit doordat Mogein Dowied meer aan de weg timmert in haar nog prille bestaan. Van HB heb ik ook geen grote eigen bijeenkomsten terug kunnen vinden. Wel is HB regelmatig bij bijeenkomsten van andere Joodse verenigingen, meestal met het mannenkoor onder leiding van Emanuel Plukker.   

Hassemeigiem Besjieriem stapt over  

Vermelding van de overgang van HB naar Toutseous Gajjiem in het NIW van 24-11-1939

Vermelding van de overgang van HB naar Toutseous Gajjiem in het NIW van 24-11-1939

In november 1939 lijkt het toch tot een soort van breuk te zijn gekomen als HB zich ‘aansluit’ bij een andere vereniging: Toutseous Chajjiem (‘Uitingen’ des Levens – TC). Voorzitter van TC, de rabbijn Sarlouis verwoord het als volgt: “Spreker juicht het toe, dat deze twee verenigingen naar elkaar toe zijn gekomen. De een om zich meer dan voorheen met Touro studie bezig te houden, de ander om naast Touro ook de toneel- en zangkunst te beoefenen. (Bron: het NIW van 24-11-1939).

Touro is Nederlands-Asjkenazisch voor Thora of Tora.In het vervolg zal HB toch vooral als onderafdeling (de zang- en toneelafdeling) van TC worden genoemd. Of en in hoeverre men als vereniging ook echt een onderafdeling is, valt niet te zeggen.

Mogein Dowied gaat intussen op de oude voet door. De cursussen en andere bijeenkomsten in het clubhuis aan Oosteinde gaan gewoon door. Een groot evenement staat gepland voor 17 april 1939 in de Hollandse Schouwburg. Veel moet er worden geregeld, vooral de dirigent Englander krijgt het druk om zijn jeugdkoor goed voor te bereiden. Grote namen zijn aangetrokken, zoals de bekende Roemeens  Joodse voordrachtkunstenares Julia Szeghö en de wereldberoemde bariton Hermann Schey. De avond is een groot succes, er is grote waardering voor het jeugdkoor en haar dirigent. Onder de vele aanwezigen waren ondermeer: “de eerwaarde heren J. H. Dunner, I. E. Maroko, W. Reisel en B. Moskovits”. (Bron: het NIW van 21-04-1939)

Van deze avond is de brochure bewaard gebleven, wel met een grote vetvlek, maar het gaat om de inhoud. Naast informatie en foto’s van de optreden artiesten ook een pagina gewijd aan het doel en de activiteiten van de vereniging: “… het brengen van meisjes en jongens boven de 9 jaar in een orthodox- Joodse omgeving en hen te helpen opvoeden tot goede Jodinnen en Joden, bewust van de onvergankelijke waarden van ons Jodendom, van ons groots verleden, van den smartelijke toestand van het ogenblik en van de mogelijkheden, die de toekomst ons biedt.”

(Bron: JCK onder Objectnummer D013508)

Terug naar de inhoudsopgave

 

All rights reserved

16 keer bekeken