De activiteiten in Gebouw De Leeuw

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Valkenburgerstraat 149
Kop van het tijdschrift van Bachoerei uit 1935 met links de oude locatie en rechts de nieuwe: Gebouw De Leeuw. Bron: UvA, bijzondere collectie.

Kop van het tijdschrift van Bachoerei uit 1935 met links de oude locatie en rechts de nieuwe: Gebouw De Leeuw. Bron: UvA, bijzondere collectie.

De eerste bijeenkomst in De Leeuw dateert van 21 oktober 1932. Het gaat om een Jeugdherbergavond georganiseerd door de ‘Nederlandschen Trekkers Bond’. Vanaf dit moment zijn er regelmatige vermeldingen in de kranten over bijeenkomsten, maar ook bioscoopvoorstellingen. Opvallend vaak zijn er aankondigingen in de sociaaldemocratisch krant De Tribune (advertenties en artikelen). Ook de V.A.R.A gebruikt het gebouw voor haar bijeenkomsten, net als de vele onderafdelingen van diverse vakbonden. Gezien de voorwaarden gesteld aan de uitbater van De Leeuw, valt op dat het inderdaad veelal gaat om bijeenkomsten gericht op jongeren.

Bachoerij Mewakshy Jausher

Vanaf 1935 is een van de vaste huurders de Joodse vereniging voor de Nieuwmarktbuurt en omstreken Bachoerij Mewakshy Jausher (BMJ). In een advertentie bij dit verhaal staan een aantal voorbeelden van activiteiten die op regelmatige basis plaatsvonden. Maar ook grotere feesten werden door deze vereniging in gebouw De Leeuw georganiseerd.

Bachoerij in gebouw De Leeuw. Bron: Nieuw Israelietisch weekblad van 12-08-1938

Bachoerij in gebouw De Leeuw. Bron: Nieuw Israelietisch weekblad van 12-08-1938

Deze vereniging had ook een eigen clubblad, een zeer eenvoudig gestencild clubblad. Het blad bestond hooguit uit enkele pagina’s en was vooral gericht op of tegen de zendingsdrang onder de Joodse bevolking, in het bijzonder de Joodse jeugd, van haar buurt.
Advertentie voor een politieke jeugdbijeenkomst. Bron: De Tribune: soc. dem. weekblad van 31-12-1935

Advertentie voor een politieke jeugdbijeenkomst. Bron: De Tribune: soc. dem. weekblad van 31-12-1935

De vereniging, opgericht in 1928, had wel een aantal locaties voor haar activiteiten. Maar veel financiële armslag had men niet. De oorspronkelijke locaties waren daar ook naar. Zo huurde men aanvankelijk een duur benedenhuis aan de Oude Schans 3, maar daar bleken ook de ratten en muizen zich erg thuis te voelen. Hun schrikbewind was dusdanig dat de gebruikers van B MJ vaak bij binnenkomst katten dood aantroffen. Het pand stond ook nog eens in ene donkere hoek en er was overlast van ongure types.

Synagoge van de ver. Mewaksjij Jousjer in het NIW van 30-09-1927

Synagoge van de ver. Mewaksjij Jousjer in het NIW van 30-09-1927

Aanvankelijk had men gebruik mogen maken van de synagoge in de Sint Anthoniesbreestraat 36 (van de vereniging Mewaksjij Jousjer). Maar een synagoge is niet echt geschikt voor activiteiten als handarbeid etc. Uiteindelijk kwam men, uit nood geboren, terecht in een bovenhuis aan de Kloveniersburgwal 10. Maar ook dat was niet veel zaaks, steile trappen en een schuine gevel. Maar de aanwezigheid van zes lokalen gaf de doorslag, er was eigenlijk niet veel beters voorhanden. Drie jaar heeft de vereniging hier hard doorgeploeterd, uitkijkend naar een betere locatie. Er stond wel veel te huur, maar meestel ongeschikt voor de leden van BMJ.

Uiteindelijk werd met opmerkzaam gemaakt op een mooi en nieuw gebouw aan de Valkenburgerstraat 149. Een oase in de woestijn, zo wordt het gebouw De Leeuw beschreven in het verenigingsblad van Niesan 5695 (= mei 1935).

Terug naar de inhoudsopgave.

All rights reserved

21 keer bekeken