De noodlottige afloop (1)

Jacques en Hanna

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Smaragdstraat 6
Kaart van de Joodse Raad van Hanna Englander. Bron: Arolsen Archives

Kaart van de Joodse Raad van Hanna Englander. Bron: Arolsen Archives

Informatie over Jacques en zijn vrouw Hanna over de periode na 1936 ontbreken. Het enige dat nog te melden is, is dat beiden in de duisternis van de Duitse vernietigingsdrift zijn ‘verdwenen’.

Hanna wordt op 5 oktober 1942 in Auschwitz vermoord. Jacques wordt op 31 oktober 1943 in Kamp Schoppenitz of Schöppenitz vermoord. Over dit kamp valt wel iets melden. Zij die in dit kamp terecht waren gekomen, behoorden tot de zogenaamde Cosel-transporten (ook wel Kosel).

Kaart van de Joodse Raad van Jacques Englander. Bron: Arolsen Archives

Kaart van de Joodse Raad van Jacques Englander. Bron: Arolsen Archives

Jacques zat hoogstwaarschijnlijk in hetzelfde transport als zijn vrouw. Maar er volgde een ruwe en harteloze scheiding. Jacques werd kort voor Auschwitz uit de trein gehaald, samen met andere mannen die door de Duitsers voor het verrichten van arbeid geschikt werden geacht. Zij zouden worden tewerkgesteld in omliggende arbeidskampen, waaronder Schöppenitz.
Uithangbord in het Pools –> Cosel. Bron: Holocaust Informatiecentrum Limburg

Uithangbord in het Pools –> Cosel. Bron: Holocaust Informatiecentrum Limburg

 

“Transport van 2-10-1942

Het gehele in Cosel uitgestapte contingent ging naar Gogolin en vandaar, behoudens met name bekerde enkelingen, die uitt hoofde van een speciale functie ("Judenaltester" of "Kolonnenführer") een bijzondere route hebben gevolgd, op 9 October 1942 naar Schöppenitz. Dit was een waar dodenkamp, waar het gehele transsport , behalve enkele vakarbeiders, die eerder zijn weggevoerd, en 15 man, die het verblijf aldaar hebben overleefd (allen bij name bekend) in de periode van 9 October 1942 tot de datum van vertrek (31 October 1943) is omgekomen.” Bron: NIOD Br 8241. Uitgave v/h Hoofdbestuur van de Vereniging Het Nederlandsche Roode Kruis.

Cosel, goederen- en passagiersstation. Bron foto: De ‘Stichting Gedenkteken Jodentransporten Cosel’

Cosel, goederen- en passagiersstation. Bron foto: De ‘Stichting Gedenkteken Jodentransporten Cosel’

Uit dezelfde bron: In de uit Westerbork vertrokken trein zaten 1014 mensen waarvan er 160 gedwongen werden om uit te stappen. Van hen hebben er slechts 4 de oorlog overleefd. Jacques ‘krijgt’ 31 oktober 1943 als datum van overlijden, hoogstwaarschijnlijk is hij al eerder vermoord.

Zie ook: Joodsmonument: Werkkamp Schöppinitz

Terug naar de inhoudsopgave

All rights reserved

117 keer bekeken