De Schouwburg achter De Burcht (2)

De onderhandelingen over de aankoop.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Weesperbuurt en Plantage
Henri Polaklaan (voormalige Plantage Franschelaan) tijdens een internationaal socialistisch congres. Bron: beeldbank SAA, collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten (ca. 1904). Uitgave Brochurenhandel S.D.A.P. Amsterdam.

Henri Polaklaan (voormalige Plantage Franschelaan) tijdens een internationaal socialistisch congres. Bron: beeldbank SAA, collectie Stadsarchief Amsterdam: prentbriefkaarten (ca. 1904). Uitgave Brochurenhandel S.D.A.P. Amsterdam.

Namens de ANDB zijn o.a. Henri Polak en Jan van Zutphen aanwezig. In eerste instantie wordt nauwkeurig beschreven om welk terrein het gaat, de exacte ligging en de omvang. Niet onbelangrijk is de vermelding van het feit dat het terrein grenst aan de overdekte gang ‘naar de voormalige Schouwburg Van Lier’. 

Fragment uit de notariële akte, opgemaakt door Noaris J.F. Wertheim. Bron: Stadsarchief Amsterdam, inv.nr. 5075.X – 24354.

Fragment uit de notariële akte, opgemaakt door Noaris J.F. Wertheim. Bron: Stadsarchief Amsterdam, inv.nr. 5075.X – 24354.

Voor zover bekend heeft Louis Duitz de grond met opstallen verkregen in mei 1895. Het ging, zoals eerder aangegeven, om een veiling. Ook nu is er een notaris betrokken, het gaat om Wouter Krabbendam.  

Vervolgens gaat de notaris Wertheim over tot het beschrijven van wat wel en wat niet is inbegrepen in de koop en aan welke voorwaarden men zich dient te houden. Zo wordt het de ANDB toegestaan om een drukkerij op te richten die wordt aangedreven door een gasmotor. Wat niet is inbegrepen ‘is in het algemeen dat wat zich boven de begane grond op het verkochte terrein bevindt’ (de opstallen, voor zover al niet verwijderd). De verkoper is verplicht om rondom het door hem verkochte terrein een schutting neer te zetten (twee meter hoog met daarboven een hek van tachtig centimeter).  Voor het onderhoud zijn zowel verkoper als koper verantwoordelijk.

In de notariële akte wordt het verkoopbedrag genoemd. De ANDB koopt het terrein voor ƒ 26.000. Een deel, ƒ 10.000 is al op 19 januari 1898 betaald. Het restbedrag (met rente) van ƒ 16.000 dient te worden betaald voor of op de 1e augustus 1898. Opmerkelijk is dat het bedrag moet worden betaald ‘in Nederlandsche gouden- of zilveren standpeningen, zonder eenige korting voor tegenwoordige of toekomstige belastingen’.

Aankoop gebouw in de Plantage Franschelaan, Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 4, 1898, no 3, 21-01-1898

Aankoop gebouw in de Plantage Franschelaan, Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 4, 1898, no 3, 21-01-1898

Behalve een zeer korte mededeling in het Weekblad van de ANDB is er geen aandacht voor de aankoop.

Maar waarom?

Waarom de ANDB juist op deze plek hun bondsgebouw willen neerzetten is niet bekend. Wat wel opvalt, is dat na de aankoop (en tijdens de bouw van De Burcht) de schouwburg regelmatig wordt gebruikt voor bijeenkomsten door de vakbonden, de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij) en het 1 Mei-Comité. De meeste van deze bijeenkomsten zijn terug te vinden via ‘Het Volk: het dagblad voor de arbeiderspartij’.

Terug naar de inhoudsopgave

Ga naar verhaal 13

All rights reserved

176 keer bekeken

No remarks

Add your reaction