(9) Het Politiearchief en het Rembrandt – Theater

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rembrandtplein
Kwestie film Morgenrot in Ned. Indië. Bron: Indische Courant 23-6-1933

Kwestie film Morgenrot in Ned. Indië. Bron: Indische Courant 23-6-1933

Oproepen om te komen demonstreren, worden met pamfletten die voor de bioscoop worden uitgedeeld, aangekondigd. De politie heeft enkele van deze oproepen in beslag genomen en in het dossier opgenomen (zie afbeeldingen). Op 17 maart 1933 zijn er kleine opstootjes voor en in het Rembrandt – Theater. Het langslopende publiek wordt opgeroepen om te demonstreren en de politie moet regelmatig ingrijpen en het toegestroomde publiek tot doorlopen te manen. Ook wordt opgeroepen om de bioscoop te mijden, de film niet te gaan zien. Desondanks zijn er de nodige bezoekers die toch naar binnen gaan. Onder hen echter ook de nodige sympathisanten die tegen de vertoning waren.

Mobilisatie voor de Vrede. Bron: SAA inventarisnummer 5225-4866

Mobilisatie voor de Vrede. Bron: SAA inventarisnummer 5225-4866

Dit schrijft de Hoofdcommissaris van Politie Versteeg over deze ‘onruststokers’: “Inderdaad heb ik opdracht gegeven tegenover de vlegels, die wijl zij de tendenz van de film “Morgenrot”, welke vanaf 17 deze in het Rembrandttheater alhier vertoond wordt, blijkbaar niet willen of kunnen begrijpen en welke vertooning door een stel jongens en meiden met allerlei middelen: schreeuwen, tieren, stinkbommen, zwavelkoolstof, zwavel, voetzoekers in de zaal bedoeld wordt onmogelijk te maken en waarin het op relletjes beluste deel der bevolking iederen avond op het Rembrandsplein en omgeving aanlieidng vindt voor verstoring der openbare orde, zéér streng op te treden.”  (Bron SAA inv.nr. 5225-4886 > nr. 144-145)

Manifest tegen de vertoning van de film Morgenrot. Bron: SAA inventarisnummer 5225-4866

Manifest tegen de vertoning van de film Morgenrot. Bron: SAA inventarisnummer 5225-4866

Bovenstaand verslag van de Hoofdcommissaris is opgemaakt naar aanleiding van vragen in de Gemeenteraad. Maar ook vanuit de landelijke pers, inclusief die van Nederlands-Indië, wordt regelmatig over de film en de daaropvolgende reacties geschreven. Afhankelijk van de signatuur van de krant voor of tegen ‘de vlegels’ of voor of tegen het politieoptreden.

De krant De Tribune is zeer duidelijk in haar stellingname, tegen de vertoning en tegen het ingrijpen van de politie. Schande spreekt de krant over de steun die de politie krijgt van ‘de fascisten’ en over het feit dat de politie die blijkbaar wel kan waarderen. Voor het hele artikel: Hevige protesten tegen de vertoning van Morgenrot.

TERUG NAAR DE INHOUDSOPGAVE

All rights reserved

126 keer bekeken

No remarks

Add your reaction