Met de trein naar Zeist

DEEL 2 van het Vacantie-Kinderfeest

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Mooie Laantje
Het Vacantie Kinderfeest in: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912 (IISG).

Het Vacantie Kinderfeest in: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912 (IISG).

 

Na een muzikale tocht naar het Centraal Station is het tijd om in te stappen in de klaarstaande trein. Zo rond een uur of half tien bereikte de trein Zeist. Daar werd natuurlijk eerste gekeken of er niemand was kwijtgeraakt. Daarna vertrokken de kinderen naar het 'bekende pension Gompers' van de heer I.N. Kleerekoper. In optocht ging het naar 'het Mooie Laantje' waar, eenmaal aangekomen, de eigenaar met zijn familie en al het personeel de kinderen al stond op te wachten. Op de helder gedekte tafels stond voor elk kind een glas melk en een paar broodjes gereed. De ene met kaas, de andere met koek, het was een groot feest voor deze kinderen. Het enthousiasme was dan goed hoorbaar.

Bron: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912, foto: Bernard Jacobs.

Bron: De Joodsche Prins van 22 augustus 1912, foto: Bernard Jacobs.

Na dit heerlijke ontbijt, vertrokken de kinderen in vijf groepen naar de bossen in de omgeving. Nu ook is dat de schrijver hulde brengt aan de onderwijzers en onderwijzeressen die mee zijn en met hun liefde voor 'de arme geloofsgenootjes' deze dag tot een onvergetelijke weten te maken.  

Bron: het NIW van 11 augustus 1911 (via Delpher).

Bron: het NIW van 11 augustus 1911 (via Delpher).

Dit schreef het NIW van 19-05-1911 over het pension:

“Pension Gompers, Mooie Laantje 3 en 4, Zeist.

De tegenwoordige ondernemer van bovengenoemd pension, de heer I.N. Kleerekoper, mag zich steeds meer en meer verheugen in de belangstelling van het reizend publiek. Dat dit door bovenvermelden heer gewaardeerd wordt, bewijst wel de talrijke verbeteringen, die ook dit jaar weder aan deze inrichting ten koste zijn gelegd. Daar pension Gompers het eenige koosjere restaurant is daar ter plaatse, is het van groot belang voor het reizend publiek, zoo vroegtijdig mogelijk van een en ander op de hoogte te stellen. Een groot voordeel is, dat zich in het pension ook een synagoge bevindt. Den ijverigen ondernemer ook In zijn gerestaureerde inrichting van harte succes.”

Bron: het NIW van 15 januari 1915 (via Delpher).

Bron: het NIW van 15 januari 1915 (via Delpher).

(Aanvulling Frits: Ondanks bovenstaand artikel en andere verwijzingen naar de prachtige ligging en de zeer goede verzorging wordt dit Pension in januari 1914 ter overname aangeboden. De reden is: ‘wegens dubbele zaken’. Mogelijk gaat het om een zaak in Rotterdam, aan de Goudschesingel 230a. Het gaat om een Hotel – Pension en restaurant onder de naam van Kleerekoper. Waarom denk ik dit? Omdat in de advertentie hetzelfde  logo wordt gebruikt, zie de afbeeldingen.)    

 

All rights reserved

37 keer bekeken

No remarks

Add your reaction