Aan alles komt een eind, ook aan het Vacantie-Kinderfeest

DEEL 3 van Het Vacantie-Kinderfeest

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Afbeelding van isaac Santcroos, de schrijver van het artikel in De Joodsche Prins. Bron foto: De Vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 4, 1927, no 24, 09-09-1927.

Afbeelding van isaac Santcroos, de schrijver van het artikel in De Joodsche Prins. Bron foto: De Vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 4, 1927, no 24, 09-09-1927.

 

Na een heerlijk ontbijt en een mooie wandeling in de bossen in de omgeving van het pension Gompers was het opnieuw aanschuiven voor een heerlijke maaltijd. Nu kregen de kinderen een warme maaltijd aangeboden om vervolgens opnieuw een feestelijke wandeling in de natuur te maken. Groot was hun vreugde toen het tijd werd voor het drinken van de traditionele limonade.

Zo rond een uur of vijf was de tijd van 'verzamelen' aangebroken en werd de laatste maaltijd van het uitstapje genuttigd. Daarna ging het, onder voortdurend gezang, in een grote optocht richting station Zeist. Eenmaal in Amsterdam aangekomen, was het een drukte van belang. Via de verlichte stationstunnel stroomde de grote stroom kinderen het stationsplein op. Daar werd nog maar eens luid verkondigd dat 'het Vacantie-Kinderfeest' nooit verloren zou gaan.

De grote inspirator van het Vacantie Kinderfeest, de heer W. Ploeger.

De grote inspirator van het Vacantie Kinderfeest, de heer W. Ploeger.

Tot slot een eerbetoon aan de man die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Het gaat om de in het Amsterdamse Ghetto bekende onderwijzer W. Ploeger. Hij is al enige jaren werkzaam aan de openbare school in de Valkenburgerstraat. Met al zijn inzet heeft hij dit grote feest mogelijk gemaakt. Het is de schrijver gelukt om hem kort te spreken. De heer Ploeger vertelde over de enorme kosten die een dergelijk uitstapje voor een dergelijke grote groep kinderen met zich meebracht. Gelukkig heeft hij een 'sympathieke medewerking' van de commissie. Helaas is het onbekend waar en om wie het hier om gaat. Ploeger betreurt het overigens dat er ook nog wel tegenwerking is tegen zijn initiatief. Gelukkig neemt de weerstand tegen dit soort uitstapjes wel af. Maar, zo eindigt de heer Ploeger, er zijn nog heel veel meer kinderen die gezien hun behoeftige achtergrond in aanmerking komen voor dit grote kinderfeest. Maar het ontbreekt hem en zijn commissie aan de nodige contacten om nog meer kinderen te alten deelnemen.

Dit artikel was dan ook mede bedoeld ter aansporing om de commissie te 'voorzien' van flinke financiële bijdragen en haar in dit zo edel streven te steunen.

 

All rights reserved

54 keer bekeken

No remarks

Add your reaction