Deel 4 – Naar een nieuwe naam voor Trein 8.28

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
1 Fan
Voorblad van het jaarverslag met de nieuwe naam, bron IISG.

Voorblad van het jaarverslag met de nieuwe naam, bron IISG.

In hetzelfde jaar 1905 wordt er ook besloten om de naam van de vereniging aan te passen. Reeds langer was er enige onduidelijkheid over de naam, deze zou door het gebruik van de afkorting H.IJ.S.M. doen vermoeden dat alle leden werkzaam zouden zijn bij deze maatschappij. De nieuwe naam werd: ‘Weldadigheidsvereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M’. De naamswijziging was mede ingegeven om te benadrukken dat het een zuiver filantropische instelling was. 

Voor de treinmaatschappij geen probleem, dat blijkt wel uit het feit dat zij de vereniging een schenking deed van 50 gulden ter leniging van de drukkosten. Dit was naast de schenking van 200 gulden voor de reclameborden op de stations van de maatschappij. De H.IJ.S.M. en haar latere opvolger de Nederlandse Spoorwegen bleven altijd als erelid verbonden.

Stationsplein. Rechts: (gedeeltelijk) hoofdingang Centraal Station. In het midden op de voorgrond: een paardentram van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (AOM), opgericht op 1 juli 1872 en overgenomen door de gemeente Amsterdam op 1 januari 1900. Datering ca. 1900, bron: Beeldbank SAA

Stationsplein. Rechts: (gedeeltelijk) hoofdingang Centraal Station. In het midden op de voorgrond: een paardentram van de Amsterdamsche Omnibus Maatschappij (AOM), opgericht op 1 juli 1872 en overgenomen door de gemeente Amsterdam op 1 januari 1900. Datering ca. 1900, bron: Beeldbank SAA

Verslag van een ooggetuige

Intussen gaat het goede werk waar de vereniging voor stond gestadig voort. Elk jaar weet men meer en meer kinderen uit te zenden. Soms valt het op, soms ook weer niet. Maar in augustus 1908 is het voor een ooggetuige reden genoeg om een ingezonden brief naar de krant te schrijven:

“Mijnheer de Redacteur !

Beleefd zou ik U willen verzoeken, voor onderstaand stukje, hetgeen mij als ooggetuige zo zeer getroffen heeft, een klein plaatsje in Uw blad wel te willen toestaan. Woensdag, 31 Juli des middags. 3 uur, aan het Centraal Station zijnde, werd ik getroffen door een groep kinderen, geheel gebruind door de gezonde zeelucht, enige weken door hen ingeademd, en kon men het hen aanzien, met hoeveel nieuwen levensmoed bezielt, deze ziek zwakke kinderen uit den kleinen middenstand in Amsterdam terugkwamen en de heilzame invloed daarvan nog langen tijd zullen ondervinden.

Nader vernam ik, dat dit een groep kinderen was, uitgezonden door de Weldadigheidsvereniging, trein 8.28 H. IJ. S. M. die zeer zeker alle eer van haar werk heeft en met genoegen op het resultaat daarvan kan terugzien. Van de begeleidende bestuursleden vernam ik verder, dat deze vereniging meerdere kinderen dan 150 zou hebben uitgezonden, indien zij over de nodige plaatsruimte in de bekende inrichtingen had kunnen beschikken. Doel van dit schrijven is dan ook een opwekking aan ieder, om de pogingen van het ijverige bestuur tot verkrijging van een eigen koloniehuis, financieel te steunen.

Hoogachtend, UEd. dw. J. W. P. BOELHOUWER.

Het kantoor der vereniging is gevestigd: Passage Wijnand Fockink, Damstraat 19, Kamer 21.”

Bron: de Tijd van 14-08-1907

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

Naar verhaal 5

All rights reserved

41 keer bekeken

No remarks

Add your reaction