Deel 18 – Trein 8.28 in de oorlogsjaren 1940 – 1945

Met verwijzingen naar foute kranten! Dit is een waarschuwing.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Jaarverslag Trein 8.28 over het jaar 1940, bron IISG

Jaarverslag Trein 8.28 over het jaar 1940, bron IISG

Het jaar 1940 werd een nog veel moeilijker jaar dan 1939. Waren er in 1939 nog tekenen dat Nederland eventueel buiten een oorlog zou blijven, mei 1940 leerde anders. Uit het jaarverslag van 1940: “Nederland heeft den oorlog over zich zien komen en het spreekt vanzelf dat de zeer ernstige gebeurtenissen, die op 10 mei aanvingen, ook aan onze vereeniging niet zijn voorbijgegaan zonder ernstige gevolgen met zich te brengen. Wij kunnen vaststellen dat ons mooie werk door de afschuwelijke gebeurtenissen sterk benadeeld is en dat zeer speciaal onze Vereeniging dit nadeel heeft ondervonden. Gelukkig weten wij dat “Trein 8.28” sterk genoeg is om zelfs deze zware slagen te kunnen opvangen. Wij blijven op de toekomst hopen en bereiden os voor om. Zoo gauw dit mogelijk zal zijn, ons werk in vollen omvang te hervatten ten bate van de kinderen.” Bron: jaarverslag 1940, IISG. 

Alleen in de eerste paar maanden warden er nog kinderen opgevangen. Maar vergeleken meet voorgaande jaren toch een behoorlijke terugval. Werden er gemiddeld zo rond de 2000 kinderen uitgezonden en opgevangen, In 1939 waren dit er nog 1745 om in 1940 te dalen naar 696.

Wat valt er verder nog te melden over de periode 1940 – 1945.

Behalve de terugloop in de opvang, valt er weinig te bespeuren aan activiteiten van de vereniging. Mar in augustus 1940 wordt Trein 8.28 toch nog kort vermeld. Onder de kop: ‘Blijde kinderen in mooi Baarn. Nationaal - Socialisme in de praktijk’, wordt vermeld dat Trein 8.28 ‘zo welwillend was’ om de nodige bedden af te staan voor de uitzending van NSB – kinderen. Geïnteresseerd in het artikel: Volk en Vaderland .

Een pijnlijker artikel is terug te vinden in ‘Storm’, het blad van de Nederlandse SS. Het is een artikel over de liefdadigheidsinstellingen in het ‘oude Nederland’. Overal en voor alles waren er verenigingen en van allerlei gezindten. Maar zo was er dus ook Trein 8.28. Zogenaamd bedoeld voor de uitzending van kinderen, maar volgens dit artikel alleen maar om ‘den Joods Abrahams plus diens vrouw ieder afzonderlijk een machtig goed salaris te geven’. Het artikel vermeld nogmaals dat er misschien wel duizenden van dit soort verenigingen waren en dat die niet of nauwelijks gecontroleerd werden. Dit leidde maar al te vaak tot fraude door figuren zonder geweten, ‘die dan weer hoofdzakelijk onder de joden te vinden waren’.

Na 1945

Trein 8.28 zou na 1945 zijn taken weer oppakken, al waren er veel beschadigingen aan de gebouwen. Het huis in Petten was uit strategisch oogpunt helemaal afgebroken door de Duitsers, Vosseveld was in een deplorabele toestand. Schade kon wel worden verhaald, maar wanneer zou er worden uitgekeerd?  Er waren meer obstakels op de weg terug, maar uiteindelijk heeft Trein 8.28 zich weten te herstellen en ook te heroriënteren. Trein 8.28 bestaat nog steeds en is de leeftijd van 100 jaar ruimschoots voorbij! Zie: Verenigingen van Fondsen in Nederland.

De doelstelling anno 2019:

“De doelstelling van de Vereniging "Trein 8.28 H.IJ.S.M." is steunverlening aan kinderen of jongeren tot 21 jaar die zich aantoonbaar in een medische of maatschappelijke achterstandsituatie bevinden. De steun kan worden verleend aan een individu of aan een project. De Vereniging geeft de voorkeur aan direct gerichte kleinschalige hulp in Nederland, Europa, maar ook daarbuiten, in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.” Bron: jaarverslag van De Vereniging Trein 8.28 H.IJ.S.M.

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

Naar verhaal 19

All rights reserved

125 keer bekeken

No remarks

Add your reaction