Deel 5 - Trein 8.28 tussen 1910 en 1913

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Eerste steenlegging. In 1910 wordt de eerste steen gelegd voor het herstellingsoord "Trein 8.28 uur" in Soest. Foto: toespraak van de voorzitter, de heer H.F. van Reijssen. Zittend de weduwe mevrouw Janssen met schoondochter en kleinkinderen. Bron: Fotocollectie Het Leven (1906-1941), via het geheugen van Nederland.

Eerste steenlegging. In 1910 wordt de eerste steen gelegd voor het herstellingsoord "Trein 8.28 uur" in Soest. Foto: toespraak van de voorzitter, de heer H.F. van Reijssen. Zittend de weduwe mevrouw Janssen met schoondochter en kleinkinderen. Bron: Fotocollectie Het Leven (1906-1941), via het geheugen van Nederland.

Tot en met 1912 blijft het aantal uitgezonden kinderen zo rond het aantal van 150 fluctueren, met uitzondering van het aantal van 90 in 1910. Inmiddels is wel het groen licht voor de bouw van een eigen herstellingsoord. Er is een terrein in de omgeving van Soest aangekocht en er zijn al een tuinarchitect en een bouwkundig architect bezig met plannen. Enthousiasme alom, maar eerst moeten er nog genoeg fondsen worden geworven.

Opnieuw een naamswijziging en een ’eerste steen’

In het jaar 1910 komt er opnieuw een naamswijziging, de naam wordt: ‘Vereniging tot uitzending van zwakke- en herstellende kinderen, onder de kenspreuk: Trein 8.28 H.IJ.S.M.’ (voor het eerst gebruikt in het Algemeen Handelsblad van 22 juni 1910). 

In dezelfde maand wordt ook de eerste steen gelegd voor het herstellingsoord, ook wel aangeduid als koloniehuis. De genoemde planning van 1 oktober 1910, zoals aangekondigd bij de eerste steenlegging, lijkt niet te zijn gehaald. Maar in de jaarvergadering van 1910 wordt echter trots vermeld dat het eigen herstellingsoord tot stand is gekomen. Voor het verslag over het gehele boekjaar lees: De Tijd van 17 december 1910

Tot stand misschien, maar nog niet geheel in gebruik. Daarvoor moet nog het nodige personeel worden gezocht en aangenomen. Zo wordt in januari 1911 de mejuffrouw E.J. Herschleb tot directrice benoemd.

De voorgevel van het herstellingsoord te Soest (1911). Bron: IISG – brochure van de Ver. Trein 8.28. H.IJ.S.M.

De voorgevel van het herstellingsoord te Soest (1911). Bron: IISG – brochure van de Ver. Trein 8.28. H.IJ.S.M.

 

Een eigen herstellingsoord

Maar op 8 mei 1911 is het dan zover, het eigen herstellingsoord wordt officieel geopend. Van de landelijke pers is het Algemeen Handelsblad present en schrijft een mooi overzichtsartikel. Opvallend is de naam van de directrice. Het is niet langer de mejuffrouw Herschleb, maar een zekere C.M. van der Hoeve. De enige krant die de vervanging heeft gemeld is De Volksvriend (van 18-05-1911), een Nederlandstalige krant uit Orange City, Iowa. Waarom zij zou zijn vervangen is en blijft onbekend. Voor het hele artikel: het Alg. handelsblad van 9 mei 1911 

De winteropenstelling

Aan het begin van 1912 wordt het besluit genomen om het herstellingsoord ook in de winter open te stellen. De architect Moen is gevraagd om de nodige centrale verwarming aan te leggen. Verder worden er plannen gemaakt voor een eventuele uitbreiding.

De eerste winterverpleging is direct al in 1912. Op 1 oktober vertrokken de eerste 40 kinderen voor een periode van maar liefst acht weken. Financieel gezien was het wel een risico, want in hetzelfde bericht van 12 oktober 1912 in het Algemeen Handelsblad wordt gemeld dat de vereniging er zelden zo slecht, financieel gezien, voor had gestaan. Maar, zo stelt de penningmeester namens het bestuur, zelden was het aantal aanvragen voor verpleging zo groot. Vandaar ook zijn verzoek om ‘financiële offervaardigheid van weldenkenden’.

Een pagina uit een van de weinig overgebleven exemplaren van het eigen Maandblad van trein 8.28. Bron: IISG

Een pagina uit een van de weinig overgebleven exemplaren van het eigen Maandblad van trein 8.28. Bron: IISG

Het verzoek wordt al snel gehonoreerd. Nog in dezelfde maand meldt de vereniging dat er twee giften van elk 1000 gulden zijn gedaan, enkele van meer dan 100 gulden en vele andere kleinere bedragen. Het maandblad van de vereniging zou de lijst van de ingekomen gelden bekendmaken, maar helaas is dat nummer niet bewaard gebleven. Wel het eerste maandnummer van 1913, daarin direct op de voorpagina al de oproep ‘een goede daad’ te doen. Met andere woorden, geef met gulle hand om de winterverpleging mogelijk te maken.

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

All rights reserved

33 keer bekeken