Deel 7 - De Eerste Wereldoorlog en Trein 8.28

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
De Timberland Follies – groep van geïnterneerde Engelse soldaten in Groningen die door het hele land optraden. Bron: IMDb.com

De Timberland Follies – groep van geïnterneerde Engelse soldaten in Groningen die door het hele land optraden. Bron: IMDb.com

Dan meldt zich in het najaar van 1914 plotseling een heel nieuwe groep bij de vereniging. De Eerste Wereldoorlog is uitgebarsten en vele Belgische inwoners zoeken een goed heenkomen in ons land. Overal worden opvangplekken in gereedheid gebracht, zo ook in het herstellingsoord van de vereniging. In Soest worden een grote groep vrouwen en kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 60 jaar opgevangen. Vanwege de andere samenstelling van deze groep doet de vereniging via o.a. de krant De Tijd de oproep om kleding, voedsel, versnaperingen, een rolstoel maar vooral ook toch geld te doneren. Het bezorgadres is het kantoor van de vereniging aan de Herengracht 259. Het kantoor regelt verder de doorzending. De Belgische vluchtelingen zijn opgevangen op verzoek van de provincie Utrecht en de gemeente Soest. Uiteindelijk zouden deze vluchtelingen ongeveer drie maanden in Soest verblijven. Daarna werden nog wel een aantal Belgische kinderen opgevangen. Toen de oorlogsdreiging voor Nederland echter verminderde werden ook weer een aantal Amsterdamse kinderen opgevangen.

De Eerste Wereldoorlog hield voor de vereniging in dat het ledental flink terugliep en ook het aantal giften terugliep. De economische situatie was daar debet aan, de werkloosheid was hoog. Maar een eerste maatregel die genomen werd, moest worden, was het ontruimen van het herstellingsoord. De locatie van het gebouw lag buiten de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Mocht er iets gebeuren, dan zouden de kinderen niet meer naar huis kunnen. Het leegstaande huis werd daarna ter beschikking gesteld aan het Rode Kruis mochten zij daar gebruik van willen maken. Verder werd het grootste deel van het personeel ontslagen, de directrice mocht aanblijven voor een half salaris.

De Jaren 1914 – 1918 waren moeilijke jaren voor de vereniging. Desondanks was er tijd en ruimte om het 12 ½ bestaan bescheiden te vieren (oktober 1916). Een speciaal daarvoor opgericht Dames Comité vatte het plan op om het bestuur een huldeblijk te brengen. Het plan was om op 1 november 1916 jongedames in Amsterdam ‘de bloem van Trein 8.28’ te koop aan te bieden. Het daarmee opgehaalde geld zou worden gebruikt voor de uitbreiding van het herstellingsoord te Soest. Dus geen bloemen voor het bestuur, maar een grote donatie verkregen door de verkoop van bloemen.

In het verenigingsjaar 1916-1917 wordt ook de naam van de vereniging aangepast of veranderd in: Vereeniging tot uitzending en verpleging van Ziek - Zwakke en praetuberculeuse kinderen onder de kenspreuk: .,Trein 8.28 H.IJ.S.M.". Voor veel kranten een te lange naam en de naam Vereniging Trein 8.28 blijft gemeengoed.

Alg. Handelsblad van 08-01-1917 Weldadigheidsvoorstellingen ten bate van trein 8.28

Alg. Handelsblad van 08-01-1917 Weldadigheidsvoorstellingen ten bate van trein 8.28

Op 8 januari 1917 was er een speciale feestavond om het 12 ½ jarig bestaan toch wat kleur te geven. Optredende artiesten waren de Timberland FolliesEr was veel publiek en de opbrengst voor de vereniging was een bedrag van iets meer dan 1000 gulden. 

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

Naar verhaal 8

All rights reserved

39 keer bekeken

No remarks

Add your reaction