Deel 15 – Trein 8.28 in de jaren dertig

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht

In mei van 1931 is er de jaarlijkse collectedag. Hier en daar wordt er wel gemopperd over alweer een collecte, maar veel mensen zijn toch wel over te halen om een kleinigheid in de bus te stoppen. Het spreekwoord ‘alle kleine beetjes helpen ’blijkt ook nu weer van toepassing. Het bedrag dat wordt opgehaald is ƒ 13095,55 en is iets hoger dan het jaar daarvoor.

Jaarverslag Trein 8.28 over de jaren 1931-1932, bron: IISG

Jaarverslag Trein 8.28 over de jaren 1931-1932, bron: IISG

Boekjaar 1930-1931

Opvallend genoeg vermeld het jaarverslag over het boekjaar 1931-1932 dat het bedrag iets meer dan 2000 gulden lager is, maar nog steeds iets hoger dan het jaar daarvoor. De Telegraaf van 29 februari 1932 doet verslag van dit jaarverslag. Daarin ook een verslag over ‘de huizen’ en dan vooral over de gezondheidssituatie. In de huizen voor de grotere kinderen waren geen problemen. Bij de kleuterhuizen werd enkele malen roodvonk geconstateerd en in Baarn was zelfs een mazelen epidemie. In Arnhem waren er epidemieën van kinkhoest en waterpokken waardoor het huis twee weken moest sluiten. Niet altijd is duidelijk waar de besmetting vandaan komt. Alle zorg is er voor de hygiëne, maar desondanks duikt er plotseling een enkel geval van roodvonk of mazelen op. De voorzitter Abrahams meldt echter ook dat door de toewijding van het personeel dit doorgaans tot een enkel geval beperkt blijft. De proef om de kinderen in de middag in de buitenlucht te laten rusten was bij de kleuters succesvol, de grotere kinderen lieten zich echter te vaak of te snel afleiden. Zorg is er over de komst van een zeekleuterhuis. Deze voorziening wordt gezien als hoognodig, maar het ontbreekt de vereniging aan de nodige financiële middelen.  

In november 1932 loopt een uitzending van kinderen bijna mis, door de nalatigheid van de NS. Men was vergeten coupés te reserveren voor de kinderen en hun begeleiders die wel waren aangevraagd door Trein 8.28. Overhaast werden de kinderen die al op Station Weesperstraat klaarstonden in de al overvolle reizigerscoupé gestopt. Door dit overhaast besluit konden de moeders geen afscheid meer nemen. Het sociaal-democratische weekblad de Tribune klaagt: ‘De schoothondjes der rijke dames worden beter verzorgd dan deze proletariërs kinderen’. 

Aanbesteding zeekleuterhuis

December 1932 is een heugelijke maand voor de vereniging, de aanbesteding voor de bouw van het zeekleuterhuis te Petten is eindelijk geregeld. Voor De Telegraaf van 17 januari 1933 genoeg reden om een lang artikel te wijden aan dit initiatief van de Vereniging Trein 8.28. Voor het hele artikel met afbeelding van de maquette: De Telegraaf van 17-01-1933.  

Bedenk daarbij dat in deze jaren de economische crisis merkbaar is en dat de bouw van een nieuw kleutercomplex een grote financiële last is. In het boek dat ter gelegenheid van 100 jaar Trein 8.28 is gemaakt wordt mooi geïllustreerd aan de hand van een overzicht van de binnengekomen bedragen over de jaren 1919-1941.

Binnengekomen donaties en collectegelden,  bron: !00 jaar Trein 8.28 H.IJ.S.M.

Binnengekomen donaties en collectegelden, bron: !00 jaar Trein 8.28 H.IJ.S.M.

In hetzelfde boek stelt de schrijver dat de vereniging, om het hoofd financieel boven water te houden, maandelijks een bedrag van ongeveer 2000 gulden bijeen moet brengen (collecteopbrengst van 1933, iets meer dan 7800 gulden). Om het elk jaar weer vol te houden zijn de subsidies van de diverse overheden onontbeerlijk.
Zeekleuterhuis te Petten, bron: Zijpermuseum.

Zeekleuterhuis te Petten, bron: Zijpermuseum.

Opvallend is daarom dat men tegen alle winden in weet te zeilen en dat er op zaterdag 10 februari 1934 het Zeekleuterhuis te Petten wordt geopend. In de kranten vooral aandacht voor de genodigden en hun ongetwijfeld mooie woorden. Een week later worden de eerste kleuters ontvangen. Dat tegen de wind in zeilen had ook te maken met de druk vanuit het Amsterdamse Comité voor de Kleuterzorg. Een tehuis voor grotere kinderen was niet nodig, wel was er grote behoefte aan opvang van kleuters. Het nieuwe huis stond in de directe nabijheid van het tehuis bestemd voor de grotere kinderen.  

Terug naar inleiding en inhoudsopgave

Naar verhaal 16a

All rights reserved

72 keer bekeken

No remarks

Add your reaction