Concerten gaan ‘gewoon’ door

Zingen tegen de bezetting

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwe Keizersgracht
Aankondiging van het weldadigheidsconcert in theater Carré. Bron: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 21-10-1940

Aankondiging van het weldadigheidsconcert in theater Carré. Bron: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 21-10-1940

Met Harpe Davids en ‘zijn andere koor’ Amstel’s Mannenkoor Harmonie neemt Samuel deel aan een zogenaamd ‘weldadigheidsconcert’. Het initiatief voor dit concert is genomen door de Gemengde Zangvereniging Amsterdam. Op zondag 3 november 1940 vond het concert plaats in Carré. Het theaterorkest van Carré onder leiding van John Brookhouse Mac Carthy zorgt voor de instrumentale omlijsting. Het doel van het concert is geld inzamelen voor het Vondelpark. De monumentale hekken van het Vondelpark moeten nodig worden gerestaureerd. Het concert is een groot succes, een groot cultureel succes in ieder geval. Of er daadwerkelijk ook veel geld is opgehaald, is niet duidelijk. Het slot van het concert is heel bijzonder. Het slot bestaat namelijk uit een massale samenzang. De drie koren én het voltallige publiek verenigen zich in de uitvoering van Simon Abramsz's “Hollands Liedje". Deze uitvoering staat onder leiding van ‘zangleider’ Klaas Sixma. Volgens Anton ter Steege in de krant De Tijd was het een groot succes. Het is niet ondenkbaar dat dit onschuldige kinderliedje door het publiek werd gezien als een vorm van verzet, een protest tegen de Duitse bezetting. De krant De Tijd heeft hier een aardige recensie over geschreven. In dezelfde krant en op dezelfde pagina (van 05-11-1940) ook het  verslag van een andere bijeenkomst. Zie hiervoor de afbeelding!

Gemeenschappelijk optreden in het Concertgebouw. Bron: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 23-12-1940

Gemeenschappelijk optreden in het Concertgebouw. Bron: Het volk: dagblad voor de arbeiderspartij van 23-12-1940

Een maand later is er weer een groot concert (verspreid over twee zondagen, op 22 en 29 december 1940) met meerdere koren, georganiseerd door de Bond van Amsterdamse Zangverenigingen. Het Concertgebouw zal podium bieden aan 12 mannenkoren, twee gemengde koren, een dameskoor en twee kinderkoren. Waarom nu dit massale koorconcert? Volgens de krant Het Volk omdat het voor de koren anders financieel ondoenlijk is om een eigen concert te organiseren. Nu is er spreiding van risico. Verder biedt het koren ook de mogelijkheid van een onderlinge krachtmeting naast de gebruikelijke concours (de krant spreekt over ‘muziek toernooien’). Samuel is aanwezig met het Amstel's Mannenkoor Harmonie. Er is nog een koor Harmonie. In het tweede geval gaat het om het koor van de Stadsreiniging. Helaas viel dit koor een beetje ‘uit de toon’ door ‘ernstige onzuiverheid in de samenklank’. Over het algemeen is er sprake van een geslaagde concertreeks. Twee dirigenten verdienen alle lof: Samuel Englander en Meijer Smeer.

De Schakel organiseert ‘gezellige bijeenkomsten door en voor Joden’. Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam van 27-12-1940.

De Schakel organiseert ‘gezellige bijeenkomsten door en voor Joden’. Het joodsche weekblad : uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam van 27-12-1940.

Op zondag de 29e december 1940 biedt de vereniging ‘De Schakel’ onder het motto: ‘Gezellige bijeenkomsten door en voor Joden’ een gevarieerd programma aan. ’s Middag om 13.45 uur zal in het gebouw van de Handwerkers Vriendenkring (Roetersstraat) eerst het woord gevoerd worden door de Rabbijn J.H. Dünner. Eigenlijk is het een traditioneel opgezet programma. Hoewel niet bekend is waar de rabbijn over heeft gesproken, is het bij de Joodse verenigingen gebruikelijk om het leeraspect (religie) te combineren met een ontspannend deel. In dit geval gaat het dan onder andere om het Amsterdams Joodse Koor, om Johnny and Jones, de Blue Rhythm Ten o.l.v. een zekere Lewis Workum met de Lady-crooner Hans Workum. Met recht een gevarieerd programma.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

24 keer bekeken