Een laatste optreden met Kunst en Strijd

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwe Keizersgracht
Oratorium van Georg F. Händel – Semele, uitvoering door Kunst en Strijd bron JHM D007629

Oratorium van Georg F. Händel – Semele, uitvoering door Kunst en Strijd bron JHM D007629

In januari 1941 heeft Samuel nog een uitvoering met Kunst en Strijd. Hoogstwaarschijnlijk is dit zijn laatste optreden geweest met dit koor. Officieel zijn er op dit moment nog geen directe verordeningen die het hem verbieden om met dit niet-Joodse koor op te treden. In oktober 1941 wordt de verordening (vo 199/1941) van kracht die zegt dat Joden niet langer lid mogen zijn van een niet-Joodse vereniging.

De opvoering met Kunst en Strijd is Händels Semele. Deze compositie van Händel is een oratorium gecomponeerd op een libretto dat oorspronkelijk als operatekst is bedoeld. De uitvoering wordt daardoor een opera in concertvorm. Kunst en Strijd wordt begeleid door de Haarlemse Concertvereniging waarmee slechts een ochtend gerepeteerd kon worden. Verder was er een aantal solisten die door de bekende recensent Anton ter Steege van De Tijd allen een ruime voldoende scoren. Het publiek was enthousiast en vergoedde haar ‘numerieke middelmatigheid’ door regelmatig de uitvoerenden een ovatie te bezorgen. In de ogen en oren van Anton ter Steege konden ‘de Arbeiderszangvereniging Kunst en Strijd en haar artistieke dirigent S. H. Englander met voldoening terugzien’. Het is de laatste keer dat hij, op 19 januari 1941, iets schrijft over Samuel Englander.

Aankondiging van het concert Semele. Bron: Radiobode; officieel orgaan van de Algemeene Vereeniging Radio-Omroep, jrg 14, 1941, no 3, 17-01-1941

Aankondiging van het concert Semele. Bron: Radiobode; officieel orgaan van de Algemeene Vereeniging Radio-Omroep, jrg 14, 1941, no 3, 17-01-1941

Juni 1941

Op het groot nationaal zang- en muziekconcours, uitgeschreven door de Chr. Zangvereen. „Lauwerecht" te Utrecht, behaalde dirigent S. H. Englander in de eerste afdeeling mannenkoren met zijn mannenkoor „Excelsior" met 389 punten en bijzondere felicitatie der jury, den eersten prijs. Dit is het hoogst aantal punten in alle afdeelingen mannenkoren behaald tijdens dezen wedstrijd, welke gehouden werd op Donderdag 22 Mei en Maandag 2 Juni j.l. en waaraan 71 vereenigingen deelnamen. Bron: Het Joodsche Weekblad van 6 juni 1941

Het Koor Excelsior was voor mij een nog onbekend koor. Opvallend is dat Samuel nog in juni 1941 meedeed aan een door een christelijke vereniging georganiseerde koorwedstrijd. Verboden was het (nog) niet, maar wel bijzonder.

Advertentie voor nieuwe plaatopnamen. Bron: Het Joodsche Weekblad 04-07-1941

Advertentie voor nieuwe plaatopnamen. Bron: Het Joodsche Weekblad 04-07-1941

In het Joodsche Weekblad van 4 juli 1941 staat een advertentie van een nieuwe plaatopname van het Amsterdams Joodse koor. Tevens zijn er nieuwe opnamen van de voorzanger van de Lekstraat-synagoge: Benzion Moskovits. Beide grammofoonplaten zijn alleen te koop bij de Hebreeuwse boek- en ritualiënhandel van E.H. Onderwijzer in de Lekstraat 150.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

98 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe