Samuel Englander en het boek van Felix Bing

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwe Keizersgracht
Brief in twee delen van S.H. Englander over Felix Bing's "Het probleem der Joodsche muziek", 1942. Bron het Joods Hist. Museum, inv.nr. D001098

Brief in twee delen van S.H. Englander over Felix Bing's "Het probleem der Joodsche muziek", 1942. Bron het Joods Hist. Museum, inv.nr. D001098

Het kost Samuel duidelijk moeite om zijn enthousiasme te beteugelen en niet al te zeer in te gaan op de details. Deze brief is toch vooral een aanbeveling aan het Bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge. Het bestuur schrijft op 8 november 1942 een korte bedankbrief aan Felix Bing. De laatste zin spreekt de hoop uit dat hij: ‘spoedig met ons den hernieuwden opbloei onzer Gemeente zult mogen aanschouwen’. De brief is verstuurd naar: Kamp Westerbork, Post Hooghalen in Drenthe.

Brief in twee delen (2/2) van S.H. Englander over Felix Bing's "Het probleem der Joodsche muziek", 1942. Bron het Joods Hist. Museum, inv.nr. D001098

Brief in twee delen (2/2) van S.H. Englander over Felix Bing's "Het probleem der Joodsche muziek", 1942. Bron het Joods Hist. Museum, inv.nr. D001098

Bij het Joods Historisch Museum liggen ook nog drie brieven die een positieve reactie weergeven op dit boek. Zo schrijft ‘Rabbiner G. Frank’ op 18 november 1942 een positieve kritiek op het boek van Bing dat hij in Kamp Westerbork heeft gelezen. Rabbijn Frank, afkomstig uit Duitsland is in 1939 naar Nederland gevlucht en wordt dan ‘Seelsorger im Lager Zeeburger Dyk’ (bron: Die Rabbiner im Deutschen Reich 1871-1945). Hij vervult daarna meerdere functies maar in maart 1940 is hij in Kamp Westerbork, dan nog het Centrale Vluchtelingen Kamp Westerbork.

Brief van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge aan Felix Bing. Bron: Joods Hist. Museum, inv.nr. D001098

Brief van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge aan Felix Bing. Bron: Joods Hist. Museum, inv.nr. D001098

Ook de oppervoorzanger Maroko, vanuit Westerbork, heeft het boek gelezen. Hij schrijft dat hij het ter inzage van Felix Bing heeft gekregen. De derde brief is van Lou van Strien, journalist en muziekrecensent. Ook hij zit in Kamp Westerbork. Overigens is van geen van de drie genoemde brieven duidelijk aan wie zij zijn verstuurd. In tegenstelling tot Felix Bing, overleeft geen van hen de oorlog. Felix Bing wordt vanuit Westerbork naar Bergen Belsen gedeporteerd. In januari 1945 gaan Felix Bing en zijn vrouw met een uitwisselingstransport naar Algiers. Uiteindelijk gaan beiden naar New York.

Het boek is na de oorlog nooit uitgegeven. Leo Hoost, journalist bij het NIW, ontvangt in 1976 een kopie van het nog niet uitgegeven manuscript. Hoewel het nog niet is uitgegeven, geeft hij toch een recensie (het NIW van 30 april 1976) omdat hij het boek meer dan waard vindt om te worden uitgegeven. Lees hier het artikel!

Zijn wens of hoop is helaas niet uitgekomen. Het boek of manuscript is voor zover bekend in Nederland alleen nog in kopie in te zien bij het Joods Historisch Museum. Een andere kopie ligt in New York bij de Yeshiva University Libraries.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

22 keer bekeken