De tweede kaart van Samuel Englander (1)

Een kaart van de Antragstelle

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwe Keizersgracht
Voorzijde van de kaart van de Antragstelle, bron: Kamp Westerbork

Voorzijde van de kaart van de Antragstelle, bron: Kamp Westerbork

Van Samuel bestaat nog een tweede kaart. Het betreft een kaart van de Antragstelle. Deze Antragstelle was een bureau of afdeling in Kamp Westerbork. Op de kaart van de Antragstelle wordt de procedure weergegeven betreffende vrijstellingsverzoeken van bijzondere groepen. Het ging dan vooral om vrijstelling of uitstel van deportatie. In het geval van Samuel zou het gaan om plaatsing op de Palestina lijst. Om op deze lijst te komen, was eerst een Palestina certificaat nodig. Helaas worden op deze kaarten veel gebruik gemaakt van afkortingen. Afkortingen waarvan de betekenis niet altijd duidelijk is. Dankzij de masterscriptie van Raymund Schütz is er meer duidelijk geworden waar veel van de afkortingen voor staan, maar helaas niet van alle gehanteerde afkortingen. Lees de masterscriptie: Vermoedelijk op Transport.

Achterzijde van de kaart van de Antragstelle, bron: Kamp Westerbork

Achterzijde van de kaart van de Antragstelle, bron: Kamp Westerbork

Wat valt er nu af te lezen uit de kaart van Samuel. De kaart is ‘aangemaakt’ op de 27e mei (staat rechtsboven op de kaart) in Westerbork. Samuel en zijn gezin zijn dan al in Westerbork, Samuel zit in barak 61.

De eerstvolgende notitie (van 28 mei 1943), na de opsomming van de gezinsleden en hun geboortedata, betreft de melding: Av (= Antrag Vorbereitung of ook wel Algemene Voorlichting) Emigr. (= Emigratie afdeling van de Joodse Raad): moeder in Pal(estina), bewijsstukken door broer Eduard Englander, Krugerstraat 26, Amsterdam. Registratieformulier bijgaand!

Het is overigens niet helemaal duidelijk of er broeder of moeder staat op de kaart. De moeder van Samuel is enkele jaren daarvoor overleden. De genoemde broer Eduard is, dat is wel duidelijk, Eliazer Englander. Hij is de oudste broer van Samuel en woont op dat moment in Krugerstraat 26. Hij en zijn gezin zijn op 3 maart 1943 in deze woning getrokken. Tot die tijd hadden hij en vrouw een ‘Ritueel Rusthuis voor Ouden van dagen en hulpbehoevenden’ aan de Transvaalkade 9a. Waarom zij moesten verhuizen is helaas onbekend. In de woning in de Krugerstraat woonde tot kort voor die tijd het gezin van Jacob Berklou. Zij behoorden tot de eersten die werden gedeporteerd.

De volgende notitie, van 29 mei 1943, geeft aan dat de Emigratie afdeling in verbinding zal treden met de broer, Eliazer. Zij wil een bemiddelende rol spelen.

Zo wordt op 3 juni genoteerd dat er wordt geïnformeerd naar het resultaat van de ondernomen stappen. De gehanteerde afkorting ‘LT’ in deze is helaas onbekend. Ook de suggestie om contact op te nemen met de Opperrabbijn Dasberg wordt genoteerd. Deze suggestie is overgenomen wat blijkt uit de aantekening dat een zekere ‘Boas’ dit heeft doorgegeven. Het gaat om Salomon Boas. Deze Salomon Boas, voormalig advocaat en procureur, was een functionaris bij de Joodsche Raad in Amsterdam. Hij werkte als adviseur voor het Bureau Voorlichting aan de Lijnbaansgracht (bron: Raymund Schütz, blz. 105).

Ook het adres van de Opperrabbijn Dasberg wordt genoteerd. Het adres is overigens: Muiderschans 149. Dit was tot voor de gedwongen naamsverandering: Sarphatistraat 149.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

32 keer bekeken