In de tussentijd, oprichting ‘ener Fröbelschool’.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Sarphatistraat
Henriëtte Pimentel in de fröbelschool Cecilia. BRON: Op de hoogte jrg 5, 1908, 25-05-1908

Henriëtte Pimentel in de fröbelschool Cecilia. BRON: Op de hoogte jrg 5, 1908, 25-05-1908

Cornelia de Jong zit tussen 1900 en 1906 niet stil. Aan de ene kant is zij druk met het onderwijs (de Sarphatischool), aan de andere kant is zij betrokken bij vele zaken die de ‘zaak der vrouwen’ aangaat. De zaak der vrouwen gaat dan vooral over de positie van de vrouw in de maatschappij en die binnen het onderwijs in het bijzonder.

Een fröbelschool in oprichting

Foto in de Fröbelschool Cornelia. BRON: Op de hoogte jrg 5, 1908, 25-05-1908

Foto in de Fröbelschool Cornelia. BRON: Op de hoogte jrg 5, 1908, 25-05-1908

Over het onderwijs gaat het zeker ook als zij rond de eeuwwisseling samen met haar oud-leerlinge Henriëtte Pimentel plannen maakt voor de oprichting van een fröbelschool. De plannen worden verwezenlijkt in 1902 als de school feestelijk wordt geopend. De locatie is gevonden aan de Andrieszkade 5. Op nummer 1 woont overigens ‘onze’ Cornelia de Jong samen met haar vriendin Catharina van Tussenbroek.

Fragment (met de Andreiszkade) uit de derde editie van de Kaart van Amsterdam op schaal 1:10.500, uitgegeven door Jan D. Brouwer. Gebaseerd op de Kaart van Amsterdam, uitgegeven door K.H. Schadd in 1869, datering 1878. Vervaardiger: Jan Dirk Brouwer, Tresling en Co. Uit de collectie Atlas Kok, SAA.

Fragment (met de Andreiszkade) uit de derde editie van de Kaart van Amsterdam op schaal 1:10.500, uitgegeven door Jan D. Brouwer. Gebaseerd op de Kaart van Amsterdam, uitgegeven door K.H. Schadd in 1869, datering 1878. Vervaardiger: Jan Dirk Brouwer, Tresling en Co. Uit de collectie Atlas Kok, SAA.

De naam van deze fröbelschool werd niet geheel toevallig: ‘Cornelia’. In de naam werd Cornelia de Jong geëerd. In een artikel in Belang en Recht van 12-11-1903 werd zij de ‘geestelijke moeder van de inrichting’ genoemd. Het tijdschrift bracht in 1903 een bezoek aan de school. Iets wat de journalist Eli D’Oliveira in 1907 nogmaals zou doen (maar dan in het tijdschrift ‘Op de Hoogte’, Publicatiedatum van 25-05-1908).

Adv. voor de fröbelschool Cornelia met schoolgeld, bron: Belang en recht; orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de Vereeniging "Thugatêr" te Amsterdam van 01-07-1909

Adv. voor de fröbelschool Cornelia met schoolgeld, bron: Belang en recht; orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, van den Vrouwenbond te Groningen en van de Vereeniging "Thugatêr" te Amsterdam van 01-07-1909

Het eerste artikel uit 1903 speelt zich nog af op de locatie Andrieszkade 5. Twee citaten uit dit, helaas, niet ondertekende artikel: 

“Als op elke „bewaarschool", die aan de „eischen des tijds" beantwoordt; wordt ook hier gewerkt met Fröbel's speel- en leermiddelen, uitgebreid niet nieuwe methodes, door beproefde paedagogen en jeugdige navolgelingen uitgedacht. Naast het telraam van mej. C. H. de Jong, die de geestelijke moeder van de inrichting op de Andrieszkade 5 mag genoemd worden, heeft de Directrice, mej. Henriëtte Henriques Pimentel nog een ander snedig middel bedacht, om de kleuters, die aan haar zorg zijn toevertrouwd, begrip van de getallen van 1 - 10 bij te brengen. Met vaardige hand fabriceerde zij vijf ledikantjes en tien poppetjes, en nu gaat het inderdaad spelend er in het eerste begrip van dorre cijfergroepen in die kleine hersens!”

Fröbelschool Cornelia, BRON: Op de hoogte jrg 5, 1908, 25-05-1908

Fröbelschool Cornelia, BRON: Op de hoogte jrg 5, 1908, 25-05-1908

“Huiswaarts keerend dwaalden mijn gedachten af naar die vele arme kleinen te Amsterdam, die óf in 't geheel niet naar een bewaarschool worden gezonden óf den dag doorbrengen in bedompte vertrekken, spottend met alle hygiënische voorschriften. Zij ontberen al dat mooie, smaak en karakter veredelende, en toch ook hun klein kinderhartje heeft recht op licht en vroolijkheid en spel. . .”

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia, verhuizing van de Andrieszkade 5 naar de Sarphatistraat 115, bron: De Telegraaf van 16-07-1904

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia, verhuizing van de Andrieszkade 5 naar de Sarphatistraat 115, bron: De Telegraaf van 16-07-1904

Als Eli D’Oliveira in 1907 de fröbelschool bezoekt, is de school verhuisd naar de Sarphatistraat. Zijn verslag wordt in het boek van Esther Shaya (‘Wacht maar’) uitgebreid besproken. Bij deze de hyperlink!De 3 foto’s bij dit artikel komen uit dit verslag.

Geheel onverwacht sluit de fröbelinrichting na augustus 1913. Over het waarom van de sluiting is niets bekend. Opvallend genoeg stond er in deze maand nog wel een advertentie voor Cornelia in De Telegraaf.

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia, bron: De Telegraaf van 28-08-1913.

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia, bron: De Telegraaf van 28-08-1913.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

367 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia Andrieszkade 5, bron: De Telegraaf van 16-07-1904

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia Andrieszkade 5, bron: De Telegraaf van 16-07-1904

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia, bron: De Telegraaf van 27-08-1910

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia, bron: De Telegraaf van 27-08-1910

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia. Er wordt gezocht naar een ‘Fröbelonderwijzeres’ aan de model – fröbelschool Cornelia! Bron: Het Algemeen Handelsblad van 03-11-1911

Adv voor de Fröbelinrichting Cornelia. Er wordt gezocht naar een ‘Fröbelonderwijzeres’ aan de model – fröbelschool Cornelia! Bron: Het Algemeen Handelsblad van 03-11-1911

Geen reacties

Voeg je reactie toe