Uitsnede van kaart K6 van de Dienst Openbare Werken Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaart van Amsterdam, Schaal 1:1.000, vervaardigd door Dienst Publieke Werken en haar rechtsopvolgers, datering: 1909 t/m 1929

Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Uitsnede van kaart K6 van de Dienst Openbare Werken Collectie Stadsarchief Amsterdam: Kaart van Amsterdam, Schaal 1:1.000, vervaardigd door Dienst Publieke Werken en haar rechtsopvolgers, datering: 1909 t/m 1929