Een bijzonder feest (deel 1)

Een bedrijfsfeest van Hollandia Kattenburg in gebouw Plancius.

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Weesperbuurt en Plantage

Basisbron: De Joodsche Prins van 17 april 1913, blz. 284-5.

Gebouw Plancius aan de Plantage Kerklaan 41, ca 1880-1900. Bron: Beeldbank SAA.

Gebouw Plancius aan de Plantage Kerklaan 41, ca 1880-1900. Bron: Beeldbank SAA.

 

Onderstaand verhaal kwam ik tegen in het weekblad De Joodsche Prins. Dit tijdschrift (weekblad, krant of wat je maar wilt) besteedde regelmatig aandacht aan belangrijke en minder belangrijke zaken uit de Joodse Gemeenschap. Jammer genoeg heeft De Joodsche Prins maar een jaar bestaan. Voor een lang artikel over dit tijdschrift verwijs ik naar mijn artikel op de website van: Het Joodsmonument

Kop van het tijdschrift: De Joodsche Prins.

Kop van het tijdschrift: De Joodsche Prins.

Aangekondigd als een bijzonder feest, gaat het over een bedrijfsfeest in Gebouw Plancius. Het betreft een feest (op 12 april 1913) dat door het personeel (de gezamenlijke employe's) van de "Hollandia fabrieken" wordt aangeboden aan hun 'patroons', de heren Kattenburg aangeboden. De fabriek Hollandia is een fabriek die regenjassen, mantels, stofjassen, 'cravenettes' (waterafstotende jassen) en rainproofs (waterdichte jassen) vervaardigd. De oorsprong van deze fabriek bevindt zich in Engeland. In Engeland is dit namelijk een bloeiende bedrijfstak. De hoofddirecteur, het gaat hier om Jacques N. Kattenburg, is hoofdpersoonlijk naar Engeland geweest om zich te oriënteren en te leren. Heel modern heeft hij daar contacten gelegd, een netwerk opgebouwd, met bekwame werklieden. Speciaal voor de afdeling 'plakkerij' had hij belangstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij twee Engelse chefs, die de totale bedrijfstak kenden, naar Nederland heeft gehaald en aan de Hollandia fabriek werden verbonden.

Zie onderschrift, bron: De Joodsche Prins van 17 april 1913.

Zie onderschrift, bron: De Joodsche Prins van 17 april 1913.

In het jaar van dit feest, het is 1913, zit het bedrijf van de familie Kattenburg nog in de Warmoesststraat (vanaf 1909). Overigens is men in 1913 al bezig met de nieuwe locatie in Amsterdam-Noord (aan de Valkenweg).   
Verhuisbericht van Hollandia Kattenburg, bron: het Algemeen. Handelsblad van 18-11-1916

Verhuisbericht van Hollandia Kattenburg, bron: het Algemeen. Handelsblad van 18-11-1916

Er is een speciaal voor deze avond een organiserend comité tot stand gekomen onder leiding van L. Kukenheim. Hij opent de avond met een welkomstwoord, geheel in rijm gezet, gericht aan Jacques N. Kattenburg. Deze laatste neem daarna het woord, maar niet nadat hij met een hartelijk applaus is ontvangen. Vanzelfsprekend bedankt hij het gehele personeel en spreekt hij de hoop uit dat het een geslaagde avond zal worden. Verder benadrukt hij dat feesten als die van deze avond de saamhorigheid bevorderen en zorg dragen voor een goede onderlinge verstandhouding. Hij vertelt dat de directie daar ook het nodige aan heeft bijgedragen en zal blijven bijdragen. Hij vermeldt dat de directie die vriendschappelijke bandenwil versterken. Daarvoor, zo vermeldt hij, zal de directie ontwikkelingsclubs oprichten. Clubs  die het personeel zullen onderrichten in de moderne talen en boekhouden. Daarnaast zullen er vanzelfsprekend ook vakinhoudelijke voordrachten worden gegeven. Belangrijk om te vermelden dat dit alles voor rekening van de directie zal komen, het zal het personeel niets koste, hooguit tijd!

VOOR DEEL 2!

 

All rights reserved

187 keer bekeken

No remarks

Add your reaction