INLEIDING: Andries Spruijt en ‘De Leeuw’

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Valkenburgerstraat 149
Valkenburgerstraat straatbeeld, door de hele straat handkarren, rechts een zaak voor stalling en reparatie van rijwielen. Beeldbank SAA, december 1926

Valkenburgerstraat straatbeeld, door de hele straat handkarren, rechts een zaak voor stalling en reparatie van rijwielen. Beeldbank SAA, december 1926

Dit verhaal gaat mede over de beheerder van ‘Gebouw De Leeuw’, Andries Spruijt. Andries, geboren op 21 november 1899 in Amsterdam trouwt op 25 november 1925 met Wilhelmina Smits (geboren op 23 juni1902). Samen krijgen zij twee kinderen, hun geboortedata zijn niet openbaar. Op 15 februari 1936 verhuizen zij naar de Valkenburgerstraat 106 één hoog. Zij komen uit de Borneostraat 80 II. Op de archiefkaart (indexen, SAA) wordt Andries ‘beheerder van een vereniginggebouw’ genoemd.

Dat is hij inderdaad en wel vanaf mei-juni 1935. In het politiearchief (Stadsarchief, inv.nr. 5225 – 4922) is een klein archief terug te vinden. Daarin is ondermeer de informatie terug te vinden over de periode mei 1935 – december 1942. Voor zijn werkzaamheden als beheerder heeft hij in ieder geval een periode gewerkt als aardappelhandelaar en ook als timmerman (bron: gezinskaart Andries).

Fragment uit het militieregister van Andries Spruijt. Uit dit fragment valt af te lezen wat de ‘militaire carrière’ van Andries is geweest. Mogelijk is hij in 1939 zelfs weer opgeroepen!

Fragment uit het militieregister van Andries Spruijt. Uit dit fragment valt af te lezen wat de ‘militaire carrière’ van Andries is geweest. Mogelijk is hij in 1939 zelfs weer opgeroepen!

Op zijn militiekaart staat ook dat hij aardappelhandelaar is. Hij is met zijn bijna 1 m. 80 voor die tijd aan de lange kant. Hij wordt goedgekeurd en ingedeeld bij de gemotoriseerde artillerie (zie afbeelding, bron: militieregister). Mogelijk is hij in 1939 opgeroepen voor het 12e regiment, maar helemaal zeker is dit niet. Mocht hij daadwerkelijk zijn ‘gemobiliseerd’, dan was hij aan of in de Grebbelinie gelegerd.

Op 14 mei 1935 wordt hij in een handgeschreven document beschreven als ‘vervanger, optredende voor de Stichting Centraal Beheer Verenigingsgebouwen in perceel Valkenburgerstraat 149’. Het gaat om een gebouw aan de Valkenburgerstraat 149, in een brief (dd. 19 juni 1935) geschreven namens de burgemeester is er sprake van ‘Gebouw De Leeuw’. Andries Spruijt wordt hier ‘houder eener inrichting’ genoemd.

Terug naar de inhoudsopgave.

All rights reserved

25 keer bekeken