Voorgeschiedenis van het perceel Valkenburgerstraat 149 (1917 – 1932)

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Valkenburgerstraat 149
Verkoping wegens sterfgeval, de panden Valkenburgerstraat 149-151. Bron: Algemeen Handelsblad van 08-12-1917

Verkoping wegens sterfgeval, de panden Valkenburgerstraat 149-151. Bron: Algemeen Handelsblad van 08-12-1917

Tot ongeveer medio 1917 zaten er twee diamantfabrieken in de panden van Valkenburgerstraat 149 – 151. Het ging om de Stoomdiamantslijperij Koningin Sophie en de Elektrische Zagerij Koningin Emma. In december 1917 verschijnt er een advertentie in ‘Het Algemeen Handelsblad’ waarin wordt vermeld dat er wegens eens sterfgeval de fabrieksgebouwen met alles wat daarbij hoort zal worden geveild. De veiling staat onder toezicht van notaris Willem Kranenburg.

Vrijwillige verkoping, de panden Valkenburgerstraat 149-151. De namen van de voormalige diamantfabrieken worden genoemd. Bron: Algemeen Handelsblad van 24-01-1918

Vrijwillige verkoping, de panden Valkenburgerstraat 149-151. De namen van de voormalige diamantfabrieken worden genoemd. Bron: Algemeen Handelsblad van 24-01-1918

Dankzij de publicatie in de kranten is bekend wat de panden bij de veiling hebben opgebracht. De panden werden gesplitst verkocht / geveild. Perceel 149 werd geveild voor 3000 gulden aan K. Kool (Karel Kool), makelaar in onroerend goed en Perceel 151 voor 72.600 gulden aan J.A. Hulman (bron: De Maasbode van 29-01-1918). J.A. Hulman (Johan Anton) zou volgens zijn gezinskaart timmerman zijn geweest, maar in een kleine advertentie uit 1920 vond ik dat er sprake was van een vennootschap onder firma J.A. Hulsman. (vennoten waren vader en zoon Hulsman). Overigens was er sprake van een ontbinding, maar in dezelfde krant tevens de aankondiging dat er ‘blijkens akte’ vader en zoon een nieuwe vennootschap hebben opgericht (Bron: Algemeen Handelsblad van 22-09-1920).

Afloop van de veiling in Frascati. Bron: De Telegraaf van 29-01-1918

Afloop van de veiling in Frascati. Bron: De Telegraaf van 29-01-1918

Maar op het adres Valkenburgerstraat 149 – 151 komt een nieuw bedrijf. Het gaat om de hoedenfabriek ‘De Nijverheid’. Directeur is Simon Joseph Jacobs, in 1924 nog wonende in de Lomanstraat 8, nadien verhuist hij op 12 mei 1926 naar de Valeriusstraat 255 bhs. Simon Joseph is geboren in Zutphen, maar hij trouwde wel in Amsterdam en wel met Evelina van IJzer in 1913. Zijn beroep is koopman. Succesvol met de hoedenfabriek kan hij niet worden genoemd. Weliswaar zijn er regelmatig kleine advertenties waarin jonge meisjes worden gezocht, maar de resultaten vallen behoorlijk tegen. Dat blijkt heel duidelijk uit onderstaand kleine berichtje uit het Algemeen Handelsblad van 27 mei 1926.
Advertentie voor Hoedenfabrikant ‘De Nijverheid’, Valkenburgerstraat 149-151. Bron: Nieuw Israelietisch weekblad van 21-10-1921

Advertentie voor Hoedenfabrikant ‘De Nijverheid’, Valkenburgerstraat 149-151. Bron: Nieuw Israelietisch weekblad van 21-10-1921

N.V. HOEDENFABRIEK DE NIJVERHEID.

Baten door schulden zeer aanzienlijk overtroffen.

„Handelsbelangen" van a.s. Zaterdag zal de crediteurenlijst en de staat van baten bevatten in het faillissement van de Hoedenfabriek De Nijverheid. De crediteurenlijst telt 154 posten met een totaal aan vorderingen van ƒ 588.560,37, terwijl de baten zijn geraamd op ƒ 23.451,99.”

Terug naar de inhoudsopgave.

All rights reserved

101 keer bekeken

Ineke Kielema

Carolina Clara Jacobs

Wie weet waar de jongste dochter is gebleven. Simon Joseph, Evelina en de 2 oudste kinderen hebben we gelokaliseerd in Engeland maar jongste dochter geb. 1921 is onvindbaar maar is wel 100 jaar geworden

sJOA.JPG

sJOA.JPG