Verbonden aan de Rapenburgerstraat - Synagoge

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Rapenburgerstraat synagoge Vrijdagavond jrg 6, nr 30 - blz 63. De Rapenburgerstraat-Synagoge te Amsterdam, die onlangs gerestaureerd is, en waarachter binnenkort het nieuw-gebouwde Rabbinaatsbureau zal verrijzen. Deze synagoge behoorde oorspronkelijk aan de Gemeente „Adath Jeshurun", die zich in den Franschen tijd van de oude Gemeente had afgescheiden, doch onder Koning Lodewiik Napoleon werd opgeheven.  (Voor „De Vrijdagavond" geteekend door I. L. Bedding).

Rapenburgerstraat synagoge Vrijdagavond jrg 6, nr 30 - blz 63. De Rapenburgerstraat-Synagoge te Amsterdam, die onlangs gerestaureerd is, en waarachter binnenkort het nieuw-gebouwde Rabbinaatsbureau zal verrijzen. Deze synagoge behoorde oorspronkelijk aan de Gemeente „Adath Jeshurun", die zich in den Franschen tijd van de oude Gemeente had afgescheiden, doch onder Koning Lodewiik Napoleon werd opgeheven. (Voor „De Vrijdagavond" geteekend door I. L. Bedding).

Victor Schlesinger blijft tussen 1908 en 1923 verbonden aan de Rapenburgerstraat Synagoge. Zijn benoeming ging niet zonder slag of stoot, zo moest hij zelfs een proefdienst afleggen.

Korte mededeling dat Victor Schlesinger een proefdienst zal afleggen. Bron; het NIW van 28-02-1908.

Korte mededeling dat Victor Schlesinger een proefdienst zal afleggen. Bron; het NIW van 28-02-1908.

Zijn salaris bedraagt wel ƒ 1100,- minder dan dat hij zou hebben verdiend bij de Nieuwe Synagoge (bron: Rotterdamsch Nieuwsblad van 4 maart 1908). In deze periode maakt hij naam als musicus en als componist. Lees dit artikel over zijn installatie! In dezelfde periode moet hij zich ook melden bij de vreemdelingendienst en hij wordt keurig ingeschreven in het Vreemdelingenregister.
Inschrijving in het Vreemdelingenregister, archiefnummer 5225, inventarisnummer 927 (Indexen SAA). 1e deel

Inschrijving in het Vreemdelingenregister, archiefnummer 5225, inventarisnummer 927 (Indexen SAA). 1e deel

Inschrijving in het Vreemdelingenregister, archiefnummer 5225, inventarisnummer 927 (Indexen SAA). 2e deel

Inschrijving in het Vreemdelingenregister, archiefnummer 5225, inventarisnummer 927 (Indexen SAA). 2e deel

Zijn naam raakt bekend en hij wordt meerdere malen gevraagd om elders te komen werken. Aanbiedingen uit Montreal en Berlijn legt hij terzijde. Een sollicitatie naar de functie van voorzanger bij de Grote Synagoge (februari 1914) in Amsterdam loopt uit op een teleurstelling. Mogelijk is dit een reden om voor een korte periode verlof op te nemen en af te reizen naar Presburg. De oorlogstoestand maakt een snelle terugkeer zeer moeilijk. Pas op 4 maart 1915 keert hij terug in Amsterdam.

Oproep gericht aan jongens en mannen voor het op te richten koor van de Rapenburgerstraat Synagoge. Bron: het NIW van 27-08-1909

Oproep gericht aan jongens en mannen voor het op te richten koor van de Rapenburgerstraat Synagoge. Bron: het NIW van 27-08-1909

Eén van zijn, zeker in het verhaal over Samuel Englander, initiatieven is het oprichten van een jongenskoor voor Rapenburgerstraat Synagoge. Dankzij dit initiatief in 1908 komt Sam in contact met zijn later zo door hem bewierookte leermeester.

Bericht van het huwelijk van Victor Schlesinger in het NIW van 21-08-1908

Bericht van het huwelijk van Victor Schlesinger in het NIW van 21-08-1908

Het jaar 1908 is ook het huwelijksjaar van Victor Schlesinger. Hij trouwt in Hongarije met Rosa Wimer (of Wimmer) op 25 augustus 1908. Een jaar later wordt een dochter geboren, haar naam wordt in de kennisgeving in het NIW van 3 september 1909 niet genoemd.
Familiebericht met betrekking tot de geboorte van dochter Elza, bron: het NIW van 03-09-1909

Familiebericht met betrekking tot de geboorte van dochter Elza, bron: het NIW van 03-09-1909

In 1923 verlaat Victor Schlesinger de Rapenburgerstraat Synagoge en vertrekt hij naar Manchester. Hij is daar benoemd tot ‘First Reader’ in de Higher Broughton Synagoge te Manchester. In de jaren daarna zal er nog regelmatig contact zijn tussen bijvoorbeeld Samuel Englander en zijn leermeester. Een meer dan goed voorbeeld blijkt wel uit de lange brief die Samuel in 1939 aan Victor Schlesinger schreef, kort voor het overlijden van zijn leermeester. In 1939 overlijdt Victor Schlesinger op 56 jarige leeftijd als gevolg van een auto-ongeluk in Manchester.

Bekende leerlingen van Victor Schlesinger zijn behalve Samuel Englander ook Louis Polak en Simon Gokkes (lees bijvoorbeeld het artikel over Simon Gokkes in De Vrijdagavond van 26-10-1928

De biografie van Victor Schlesinger (verhaal 1 en 2)  is grotendeels gebaseerd op een lang artikel van J. Veldkamp in het tijdschrift: ‘De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad’ van 9 en 16 januari 1931 en enkele korte artikelen uit het NIW. 

Muziekcursus ‘voor jongelieden’ door Victor Schlesinger NIW 20-01-1911

Muziekcursus ‘voor jongelieden’ door Victor Schlesinger NIW 20-01-1911

Waar woonde Victor Schlesinger?

De gekozen voorzanger van de Rapenburgerstraat Synagoge woonde in Amsterdam op een drietal adressen. Aanvankelijk woonde hij in de Plantage Franschelaan 30d (inwonend bij Asser?), vervolgens verhuist hij in 1908 naar de Plantage Muidergracht 26 om in december 1911 in dezelfde straat naar nummer 63 te verhuizen.

Familiebericht met betrekking tot de geboorte van dochter Stella, bron: het NIW van 23-02-1912

Familiebericht met betrekking tot de geboorte van dochter Stella, bron: het NIW van 23-02-1912

In 1908 trouwde hij met Rosa Wimmer, samen krijgen zij drie kinderen; Elza, Stella en Bernhard(?). Van beide dochters is er een familiebericht geplaatst, maar zonder de namen. Van zoon Bernard wordt geen familiebericht geplaatst. 

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

145 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe