Na het overlijden van Victor Schlesinger

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Rapenburgerstraat
Het bestuur van de zangvereniging Sjier. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912. Op de foto ook Louis (zittend) en Samuel Englander (bovenste rij, links).

Het bestuur van de zangvereniging Sjier. Bron: De Joodsche Prins van 17 oktober 1912. Op de foto ook Louis (zittend) en Samuel Englander (bovenste rij, links).

Samuel Englander is Victor Schlesinger altijd dankbaar gebleven voor zijn advies om zijn toekomst in de muziek te zoeken. Niet alleen voor de hem gegeven adviezen, maar ook voor de manier waarop hij hem heeft verder geholpen heeft. Hij schrijft een heel dankbaar In Memoriam na het overlijden van zijn leraar.

Enkele fragmenten:

Gazzen Schlesinger is niet meer...

“GAZZEN SCHLESINGER... 'n Beeld uit ver verleden. Rapenburgerstraatsjoel. Een joumtoufavond. Lichten reeds gedoofd. Bij een paar flakkerende kaarsen zit Gazzen Schlesinger te studeeren met twee kleine jongens Englander. Lou en Sam. Het werd later en later. Maar Gazzen Schlesinger zette door. Met zachten drang, doch vaderlijk en beminnelijk. Zooals hij ook steeds was bij de repetities van het kinderkoor, die hij leidde. Den kleineren Lou vielen op het laatst de oogen half dicht van slaap, maar den volgenden joumtoufmorgen konden de balbattiem van de Rapenburgerstraatsjoel genieten van de noviteit van Rosenblatt's – oudego.” 

“Hij was ook een vaardig en bekwaam organist en een zeer knap dirigent. In deze laatste hoedanigheid wist hij aanzienlijke resultaten te bereiken met het koor van Sjangarei Tsion.”

“MIJN „in memoriam" van Gazzen Schlesinger zou niet volledig zijn, als ik niet tevens daarbij mijn eersten leeraar, mijn onvergetelijken vriend, mijn trouwen raadsman, mijn vaderlijken mentor zou gedenken. Tijd noch afstand konden afbreuk doen aan de grenzenlooze belangstelling, waarmede hij van de resultaten van mijn werk kennis nam, aan de innige genegenheid, waarmede hij lief en leed met mij deelde.”

Met tot slot: (….)

“GAZZEN SCHLESINGER is niet meer. Een Joodsche prachtfiguur, een artist van voorname allure, een trouw vriend en edel mensch is heengegaan. Wij gedenken hem in eerbiedige liefde. In weemoedige dankbaarheid.

Zeiger Tsaddik liwrogo.

S.H. ENGLANDER.”

(Bron: NIW van 01-12-1939)

Overlijdensbericht van Victor Schlesinger in het Algemeen Handelsblad van 27-11-1939

Overlijdensbericht van Victor Schlesinger in het Algemeen Handelsblad van 27-11-1939

In de tekst staan meerdere verwijzingen naar de jongere broer van Samuel, Lou (= Louis). Zo maakt hij duidelijk dat Louis dus echt een heel goede stem had en door zijn oudere broer geroemd wordt voor zijn solozang! Dat de kleine Louis naast de grote Schlesinger zit op de bekende foto (zie de verhalen over Louis Englander) is dus verklaarbaar. Louis kreeg een ereplaats, zover was zijn oudere broer nog niet.

Onderaan de tekst nog een kort In Memoriam (uit het NIW) en een advertentie voor de opnamen van Victor Schlesinger op de Ankerplaten (onbekend wat dit zijn, ze zijn niet traceerbaar).

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

154 keer bekeken

Bekijk meer afbeeldingen

In Memoriam van Victor Schlesinger in het NIW van 01-12-1939

In Memoriam van Victor Schlesinger in het NIW van 01-12-1939

Advertentie voor de schitterende opnamen op de Ankerplaten van Victor Schlesinger in het NIW van 16-12-1910

Advertentie voor de schitterende opnamen op de Ankerplaten van Victor Schlesinger in het NIW van 16-12-1910