Het gezin Englander verhuist naar de Nieuwe Keizersgracht

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Nieuwe Keizersgracht
Nieuwe Keizersgracht 60-58 – Hoofdkantoor van de Joodsche Raad, bron: Beeldbank SAA. Collectie: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto's

Nieuwe Keizersgracht 60-58 – Hoofdkantoor van de Joodsche Raad, bron: Beeldbank SAA. Collectie: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger: foto's

Het gezin van Samuel verhuist op 3 juli 1940 vanuit de Kazernestraat naar de Nieuwe Keizersgracht 64 I. Het gaat niet alleen om Samuel, zijn vrouw Judith en de drie kinderen: Cato, Lea en Nathan. Zo verhuist ook Naatje Meents mee, dochter van Mozes Meents en Heintje de Hond. Naatje is familie van Judith. De moeder van Naatje is namelijk de zuster van de moeder van Judith (Fijtje de Hond). Ook Judith’s zuster Henrica woont bij hen in. Net als Naatje is zij alleenstaand. Voor zover bekend heeft Naatje altijd bij hen ingewoond. Haar beroep is kleermaakster. Tijdens de oorlogsjaren woont (na verloop van tijd) het gezin naast het hoofdkantoor van De Joodsche Raad. 

Wie niet vergeten mag worden, is dat de vader van Judith, Coenraad Biet. Hij heeft lange tijd ingewoond bij het gezin Englander in de Kazernestraat. Hij woont hier tot 10 juli 1939, daarna gaat hij naar de Joodse Invalide alwaar hij op 25 juni 1940 komt te overlijden.

Woningkaart van de Nieuwe Keizersgracht 64 I, bron: Indexen SAA.

Woningkaart van de Nieuwe Keizersgracht 64 I, bron: Indexen SAA.

Op 9 maart 1940 overlijdt de zwager van Samuel: Cos Machiel Samuels, de man van zijn zuster Judith. Volgens de overlijdensadvertentie in de krant Het Vaderland van 10 maart tamelijk onverwachts. Judith en haar man wonen dan in Den Haag, Laan van Nieuw Oost Indië. Kort daarop komt Judith naar Amsterdam en zal tijdelijk bij het gezin Englander in komen wonen. Op 17 september 1941 verhuist zij naar de Vechtstraat.

Voor Samuel moet het een drukke periode zijn geweest. Verhuizen, lezingen, bijeenkomsten, concerten, koorrepetities het ging allemaal door, mar gewoon was het allemaal niet meer. Koren als Kunst en Strijd hadden last van de mobilisatie, maar stonden soms wel voor een belangrijk concert. Kunst en Strijd moest zelfs een oproep doen aan zangers én zangeressen om zich aan te melden. Veel vrouwen hadden zich mogelijk afgemeld omdat ze er thuis opeens alleen voorstonden nu hun mannen waren gemobiliseerd. Het gaat om de uitvoering van het oratorium ‘Awodath Hakodesh’ van Ern(e)st Bloch, ‘een rapsodie van de Joodse gebedsliturgie’ werd het genoemd. Voor meer informatie: Het Milken Archive.

Met de verhuizing in juni 1940 beginnen voor Samuel en zijn gezin de oorlogsjaren. Jaren die aanvankelijk zonder al te veel problemen lijken te verlopen. De duisternis valt langzaam, maar zeker. Over deze periode na juni 1940 tot en met hun laatste reis volgt in een nieuw thema: “De Oorlogsjaren”

Het wordt een lang en omvangrijk thema, daarvoor is m.i. alle reden voor. Het gaat dan ook niet meer alleen om het synagogale koor, maar ook de andere activiteiten en gebeurtenissen in het leven van het gezin Englander.  

Terug naar de inhoudsopgave

Alle rechten voorbehouden

68 keer bekeken