Jacques en Hanna Englander

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Smaragdstraat 6
Lidmaatschapskaart van Jacques Englander. Bron IISG, archieven ANDB.

Lidmaatschapskaart van Jacques Englander. Bron IISG, archieven ANDB.

Jacques Englander is de tweede zoon van Nathan Englander en Lea Rimini, hij wordt geboren op 17 januari 1894 in Amsterdam. Jacques heeft een opleiding in Het Vak gehad. Hij gaat op 6 april 1910 als leerling briljantslijper in de leer bij een J. Poppelsdorf (Atelier Bottenheim). Drie jaar later, november 1913, legt hij zijn proef af bij de Examen Commissie. Vanaf dat moment blijft hij werkzaam in Het Vak. Hij is regelmatig werkloos en ontvangt dan een uitkering via de Bond. Later ontvangt hij ook een Rijksuitkering (R.U.) via de Gemeente. In de kolom ‘staking’ op zijn kaart staat twee keer (in 1921 en in 1922) een bedrag genoemd (steun). Wat er precies met ‘steun’ wordt bedoeld, is niet helemaal duidelijk. Steun is een begrip dat meestal niet slaat op het begrip stakingsuitkering. Maar steun uitgekeerd door de gemeente wordt niet uitgekeerd bij een staking. Kijkend naar de ANDB kaarten van andere leden, zien we in 1921 en 1922 eenzelfde omschrijving: steun.  

Daarnaast krijgt hij in deze jaren ook de hiervoor genoemde Rijksuitkering (vanwege 43 respectievelijk 78 dagen werkloosheid). Bij elkaar opgeteld ontvangt hij in 1921 een bedrag van 335 gulden en in 1922 een bedrag van 587 gulden.

Archiefkaart van Jacques Englander, Bron: Indexen SAA.

Archiefkaart van Jacques Englander, Bron: Indexen SAA.

Huwelijk

Inmiddels is Jacques al enige jaren getrouwd met Hanna Rodrigues Garcia. (Volgens de website www.wiewaswie.nl was haar naam: Hanna Rodirgues Garcia, een iets andere spelling, een verschrijving). Hanna was geboren op 26 februari 1889 als dochter van Elias Rodrigues Garcia en Rachel Leeda. Elias was volgens het bevolkingsregister en zijn gezinskaart werkzaam als diamantslijper, maar ten tijde van het huwelijk tussen Jacques en zijn dochter Hanna zou hij loopknecht zijn geweest. De huwelijksdatum is 12 september 1917. Net als zijn zuster Esther trouwt hij in Zaandam. Zij gaan wonen in de Vrolikstraat 203 I. Via diverse adressen (in de Govert Flinckstraat, de Sparreweg en de Albert Cuypstraat) komen ze uiteindelijk in de Smaragdstraat 6 I te wonen.

Gezien de periodes van werkloosheid en ook de genoemde uitkeringen zou je een dossier mogen verwachten van het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappelijke Steun. Tot op zekere hoogte is dit ook zo, maar zijn dossier beperkt zicht tot diverse ‘Fomrulieren van de Commissie Steunverleening aan “Crisis – Werkloozen”.    Deze ‘vangen aan’ in 1930, op 27 september 1930. Wel wordt nog kort terug gekeken naar de voorgaande periode, zijn geschiedenis. Zo wordt in ieder geval nog eens vermeld dat hij altijd werkzaam is geweest als briljantslijper en dat hij al sinds 1913 lid zou zijn van de ANDB. Er wordt verwezen naar het diplomaboekje, maar dat is verdwenen. Het gezin, gezin want er zijn inmiddels twee kinderen geboren: Lea en Nico. Lea is geboren op 24 februari 1919, haar broer Nico op 6 augustus 1920.

Terug naar de inhoudsopgave

All rights reserved

30 keer bekeken