De Distel, berichten uit de pers en andere bronnen (58)

Jacobus M. Lob, bestuursfuncties en jurylid bij tentoonstellingen (1904 - 1906)

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Valckenierstraat
Affiche van de VANK voor de Tentoonstelling van Kunstwerken in het Stedelijk Museum te Amsterdam, bron: Wikipedia

Affiche van de VANK voor de Tentoonstelling van Kunstwerken in het Stedelijk Museum te Amsterdam, bron: Wikipedia

Hoewel je nooit kan zeggen dat een bedrijf draait om één persoon, valt bij De Distel mijns inziens wel opdat Jacobus Lob een behoorlijke grote invloed had. Niet dat hij als de rondvliegende meeuw door het bedrijf vloog om iedereen aan het werk te zetten. Wel dat hij door zijn onvermoeibare inzet opdrachten wist binnen te slepen. Daar waar hij maar een mogelijkheid zag, toog hij naar de bouwondernemer om te kijken of er misschien interesse was voor een mooi tegeltableau voor aan de gevel of in het pand. Indien de gesprekken maar enig uitzicht boden op een opdracht liet hij een van zijn decorateurs een ontwerp maken. Het risico was overigens voor de decorateur, als de opdracht niet werd bevestigd, werd er niet betaald. Het zelfde gold ook voor de tegeltableaus die De Distel heeft ontworpen en gemaakt voor jubilea. Natuurlijk kwam het initiatief niet alleen van Lob, zodra duidelijk was welk kwaliteitsproduct De Distel leverde was dit genoeg reclame voor gelijksoortige opdrachten.

Verder was Lob jurylid jarenlang voorzitter van de V.A.N.K. (de Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst). V.A.N.K. werd opgericht in 1904 en was gericht op de bevordering van toegepaste Kunst. Op deze manier wist hij een belangrijk netwerk op te bouwen in binnen- en buitenland. Eén van de eerste keren dat Lob in relatie wordt gebracht met een grote tentoonstelling betreft een voorbereidende vergadering in Hotel Krasnapolsky in verband met de Wereldtentoonstelling van 1905 te Luik. De organisatie van deze bijeenkomst was van de Maatschappij van Nijverheid. Lob kwam met het volgende voorstel: “De Heer Lob, uit Amsterdam, gaf in overweging den exposanten toe te staan, dat zij hun artikelen op de tentoonstelling ook verkoopen. Geeft men die toestemming niet, dan zal het clandestien gebeuren, zooals dat in Parijs geschiedde. De Heer Desoer antwoordde, dat het tentoonstellingsbestuur in principe reeds besloten heeft, een bepaling in het reglement op te nemen als door den Heer Lob wordt gewenscht.” Bron: Het nieuws van den dag: kleine courant van 22 – 12 – 1903

Uit bovenstaand artikel wordt het duidelijk dat bij tentoonstellingen van enige belang en omvang ook een jury aanwezig was om de inzendingen te beoordelen. Naast bovengenoemd lidmaatschap was hij ook vertegenwoordigd in de ‘Vereeniging van Tentoonstellingsbelangen’ (opgericht in of kort voor 1906). 

Terug naar de inhoudsopgave

OF NAAR: Verhaal 59

Alle rechten voorbehouden

36 keer bekeken

Geen reacties

Voeg je reactie toe