Over Steun en Verstrekkingen (3)

Het dossier wordt in 1936 gesloten!

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Smaragdstraat 6
Gezien naar Tolstraat, Diamantslijperij Asscher. Links: in- gang Lutmastraat en Diamantstraat 2-24 (v.r.n.l.). Datering december 1931, bron: Beeldbank fotoafdrukken, SAA.

Gezien naar Tolstraat, Diamantslijperij Asscher. Links: in- gang Lutmastraat en Diamantstraat 2-24 (v.r.n.l.). Datering december 1931, bron: Beeldbank fotoafdrukken, SAA.

Terug naar 1935, Jacques komt opnieuw in aanmerking voor ‘opname in de steun’. Daartegen is geen bezwaar, maar of hij ook daadwerkelijk iets heeft ontvangen, wordt niet genoteerd. In hetzelfde jaar gaat het salaris van Lea omhoog naar 8 gulden. In 1935 heeft Jacques 17 weken gewerkt, met een gemiddeld weekinkomen van rond de 25 gulden. Wat niet vergeten mag worden, is dat voor de steunberekening het inkomen van de kinderen wordt meegerekend. Een bepaald deel van het inkomen van, in dit geval het inkomen van Lea, zal dan worden ingehouden op het uit te keren steunbedrag.

In 1935 speelt er een voor mij onduidelijke kwestie rond een polis. Die polis, niet nader uitgelegd, is Jacques aangegaan op 17 september 1919 voor een bedrag van 1000 gulden. In de periode voor eind 1935 zijn er twee bedragen door Jacques opgenomen (50 respectievelijk 155 gulden). Uit het dossier is niet op te maken om wat voor soort polis het gaat. Maar er wordt nog wel gemeld dat de afkoopwaarde van de polis 200 gulden is. Even later blijkt dat de afkoopsom op een bedrag van 237 gulden is gesteld en dat dit op 5 september 1935 is uitbetaald aan Jacques. Mogelijk hierdoor is het steunbedrag, want daar heeft hij blijkbaar toch nog rechten op, berekend op ƒ 5,75.

Affiche getekend door A. Hahn, datering ca. 1926, trefwoord: Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst, bron: IISG via www.geheugen.delpher.nl

Affiche getekend door A. Hahn, datering ca. 1926, trefwoord: Nederlandsche Bond van Personeel in Overheidsdienst, bron: IISG via www.geheugen.delpher.nl

Na een korte ziekteperiode, er is zelfs de vermelding van 2 december 1935 dat Jacques bij de een dr. J.L. Gompertz aan de Amsteldijk 122 is geweest. Uit de ANDB kaart van Jacques blijkt wel dat hij ziek is geweest, maar slechts voor 9 dagen. Na 1935 blijft de situatie dat er telkens steun wordt uitgekeerd, de ene keer iets meer, de andere keer iets minder. Maar meestal ligt het bedrag zo rond de 10 gulden. Veel hoger zal het ook niet kunnen komen omdat dichter Lea steeds meer gaat verdienen. In april 1936 verdient zij al ƒ 11,50 per week.

1936 is ook het jaar dat Jacques voor het eerst niet bij Asscher werkt maar bij een bedrijf onder de naam Ensel. Helaas is de naam niet terug te vinden. NU heeft hij een zwager, de man van zijn zuster Marianne, met de naam Ensel, maar dit lijkt niet echt de werkgever te zijn waarom het hier gaat. Daarna zijn er geen vermeldingen meer, het dossier eindigt in 1936.

Terug naar de inhoudsopgave

All rights reserved

34 keer bekeken