Jeugdjaren van Louis Englander

Een gedroomde carrière als heldensopraan?

Verteller: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Auteur: IMG_1170.jpg Frits Slicht
Sam Englander en zijn jongere broer Louis. De foto is mogelijk genomen t.g.v. de Bar Mitswa van Louis, ca. 1910. Maar dan klopt het jaartal niet, dan zou het 1913 moeten zijn.

Sam Englander en zijn jongere broer Louis. De foto is mogelijk genomen t.g.v. de Bar Mitswa van Louis, ca. 1910. Maar dan klopt het jaartal niet, dan zou het 1913 moeten zijn.

Louis Englander is de jongste zoon in het gezin van Nathan en Lea Englander. Louis is geboren op 11 januari 1900 in de Plantage Franschelaan. Net als zijn iets oudere broer Samuel Henri (Sam) raakt hij betrokken bij het koor van de Godsdienstige Zangvereniging ‘Sjier Chodosj’, het koor van de Rapenburgerstraat Synagoge. Beide jongens lijken zeer talentvol. Waarom de ene, Sam, wel bekend en misschien zelfs beroemd zou worden en Louis niet, zal altijd wel een onbeantwoorde vraag blijven. Sam heeft in een van zijn weinige interviews verteld over zijn beginjaren en daar ook iets over zijn broer Louis zegt. Het betreft een interview met Maurits Hamburg van het tijdschrift Vrijdagavond van 19 november 1926.

Prentbriefkaart van de Henri Polaklaan (voormalige Plantage Franselaan) met het bondsgebouw van de diamantbewerkersbond. Uitgave A. Vigevano, Amsterdam, ca. 1910. Bron: Beeldbank SAA.

Prentbriefkaart van de Henri Polaklaan (voormalige Plantage Franselaan) met het bondsgebouw van de diamantbewerkersbond. Uitgave A. Vigevano, Amsterdam, ca. 1910. Bron: Beeldbank SAA.

Uit het onderstaand artikel mag je concluderen dat Sam al langer verbonden was als koorzanger bij de Rapenburgerstraat Synagoge: Gazzen Schlesinger was het die mij m'n eerste muzikale opvoeding heeft gegeven en me geleerd heeft op 't eerste gezicht van blad af te lezen. Van hem heb ik ook overgeërfd m'n liefde voor 't illustreeren van den Synagogalen dienst. Hij was 't ook, die aanried, mijn toekomst in de muziek te zoeken. In de Rapenburgerstraat Synagoge stonden we, m'n broertje en ik, aan weerskanten van den gazzen. Ik herinner me nog best, 't was een joumtoufavond m'n broer was 11, ik 14 jaar, dat we na afloop van den dienst met Schlesinger mee naar huis gingen. Twee kandelaars werden in 't zijkamertje neergezet en hij begon ons te leeren de „Oudego" van Jossele Rosenblatt, den grooten. Hij zong ons voor en wij zongen hem telkens na. Later en later werd het, de kaarsen gingen uit en in duisternis werd Rosenblatt's kunstwerk verder ingestudeerd. Ten slotte viel m'n broertje in slaap en ik kwam met van slaap roode oogen thuis. Maar, den volgenden dag kon Schlesinger met z'n „Oudego" voor den dag komen. Ja, dat was een mooie tijd, die van Schlesinger," zegt Englander en een glimlach van blijde herinnering glijdt over z'n gezicht. „Korten tijd was ik voorzanger in „Sjangarei Tsioun" en dirigent van een koortje aldaar, waarvan Schlesinger repetitor was."

(Bron: De Vrijdagavond; joodsch weekblad jrg 3, 1926, no 34, 19-11-1926)

Bar Mitswa van Louis Englander. Bron: fotocollectie familie Englander.

Bar Mitswa van Louis Englander. Bron: fotocollectie familie Englander.

De jongere broer waarover bovenstaand fragment gaat, is natuurlijk zijn broer Louis. Dat Sam talent heeft, blijkt niet alleen uit bovenstaand fragment. In januari 1911 heeft hij opgetreden met het koor van de Godsdienstige Zangvereniging ‘Sjier Chodosj’. Het optreden van het koor onder leiding van Schlesinger is een succes.

Terug naar de inhoudsopgave

All rights reserved

48 keer bekeken